دوره 19، شماره 4 - ( زمستان 1397 )                   دوره، شماره، فصل و سال، شماره مسلسل | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abazarpour S, Mokhtarinia H R, Bakhshi E. Translation, Cultural Adaptation and the Reliability of the Persian Version of Quick Exposure Check Questionnaire. jrehab. 2019; 19 (4) :302-313
URL: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2362-fa.html
اباذرپور سحر، مختاری نیا حمید رضا، بخشی عنایت الله. ترجمه، انطباق فرهنگی و بررسی پایایی نسخه فارسی پرسش‌نامه ارزیابی مواجهه سریع. مجله توانبخشی. 1397; 19 (4) :302-313

URL: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2362-fa.html


1- گروه ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
2- گروه ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. ، hrmokhtarinia@yahoo.com
3- گروه آمار و کامپیوتر، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
چکیده:   (1179 مشاهده)
هدف اختلالات اسکلتی‌عضلانی ناشی از کار به دلیل وجود عوامل خطر حین کار، در سراسر جهان، به‌ویژه در کشور‌های در حال توسعه رو به افزایش است. در ایجاد اختلالات اسکلتی‌عضلانی که شایع‌ترین بیماری مزمن است، عوامل متعدد خطر (فیزیکی، روانی و ذهنی) مؤثرند . ابزارهای متعددی برای ارزیابی این عوامل خطر استفاده می‌شود. پرسش‌نامه ارزیابی مواجهه سریع یکی از ابزارهای دقیق و سریع برای شناسایی این عوامل خطر است که به‌وفور از آن استفاده می‌شود. هدف از این مطالعه ترجمه، انطباق فرهنگی و بررسی پایایی پرسش‌نامه ارزیابی مواجهه سریع به زبان فارسی است. 
روش بررسی این مطالعه در حوزه روش‌شناسی است. در این مطالعه معادل‌سازی بین‌فرهنگی پرسش‌نامه ارزیابی مواجهه سریع با استفاده از روش International Quality of Life Assessment Project انجام شد. برای انجام روایی صوری، پرسش‌نامه مذکور از سوی ۱۲ متخصص ارگونومی و ۱۵ کارگر بررسی و تکمیل شد. در این مطالعه تکرار‌پذیری نسبی (درون‌آزمونگر و بین‌آزمونگر)، تکرارپذیری مطلق و همخوانی درونی برای بررسی پایایی (تکرارپذیری) پرسش‌نامه مورد‌نظر بر روی ۸۰ نفر کارگر ساختمانی نیز بررسی شد. این کارگران به دو گروه ۳۰ و ۵۰‌نفره تقسیم شدند و تکمیل پرسش‌نامه با فاصله زمانی ۳ تا ۷ روز و دو مرتبه انجام شد.
یافته‌ها نسخه ترجمه‌شده پرسش‌نامه ارزیابی مواجهه سریع به زبان فارسی، واژگان، جمله‌بندی و عبارات آسان داشت که مترجمان نیز در این باره اتفاق‌نظر داشتند و کیفیت ترجمه در‌مجموع به لحاظ وضوح ترجمه، کاربرد زبان مشترک، یکسانی مفهومی و کیفیت کلی ترجمه مطلوب بود و نظر مترجمان رضایت‌بخش بود. به عبارت دیگر نتایج حاصل از بررسی روایی صوری، نشان از تأیید همه آیتم‌ها داشت. میزان تکرار‌پذیری که از طریق محاسبه ضریب همبستگی درون‌گروهی برای بین‌آزمونگرها و درون‌آزمونگر‌ها در ۶ آیتم موجود حاصل شد، به ترتیب در دامنه‌های ۰/۷۹ تا ۰/۹۳ و ۰/۷۴ تا ۰/۸۹ به دست آمد و همچنین مقدار همخوانی درونی (ضریب آلفای کرونباخ) ۰/۷۴ محاسبه شد. مقدار تکرارپذیری مطلق نیز برای ۶ آیتم، به ترتیب برای درون‌آزمونگر و بین‌آزمونگر در دامنه ۰/۷۳ تا ۲/۸ و ۰/۴ تا ۴/۹ به دست آمد. 
نتیجه‌گیری نتایج این مطالعه پرسش‌نامه مد‌نظر را به لحاظ روایی صوری تأیید می‌کند؛ به گونه‌ای که تمامی ۱۶ سؤال آن واضح و ساده و قابل‌فهم هستند و تنها تغییرات و اصلاحات جزئی صورت گرفته است و تکرار‌پذیری قابل قبولی دارد؛ بنابراین، پرسش‌نامه ارزیابی مواجهه سریع را می‌توان ابزار ارزیابی ریسک برای مطالعات صنعتی و تحقیقاتی در جمعیت‌های فارسی دانست.
متن کامل [PDF 2617 kb]   (549 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (446 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: توانبخشی
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۷/۸/۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

فهرست منابع
1. Ohlsson K, Attewell R, Skerfving S. Self-reported symptoms in the neck and upper limbs of female assembly workers: Impact of length of employment, work pace, and selection. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 1989; 15(1):75-80.[DOI:10.5271/sjweh.1879] [PMID] [DOI:10.5271/sjweh.1879]
2. Choobineh A, Tabatabaei SH, Tozihian M, Ghadami F. Musculoskeletal problems among workers of an Iranian communication company. Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2007; 11(1):32-6. [DOI:10.4103/0019-5278.32462] [PMID] [PMCID] [DOI:10.4103/0019-5278.32462]
3. Polanyi MF, Cole DC, Beaton DE, Chung J, Wells R, Abdolell M, et al. Upper limb work-related musculoskeletal disorders among newspaper employees: Cross-sectional survey results. American Journal of Industrial Medicine. 1997; 32(6):620-8. [DOI:10.1002/(SICI)1097-0274(199712)32:63.0.CO;2-T] https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0274(199712)32:6<620::AID-AJIM8>3.0.CO;2-T [DOI:10.1002/(SICI)1097-0274(199712)32:63.0.CO;2-T]
4. Denis D, St Vincent M, Imbeau D, Jette C, Nastasia I. Intervention practices in musculoskeletal disorder prevention: Acritical literature review. Applied Ergonomics. 2008; 39(1):1-14. [DOI:10.1016/j.apergo.2007.02.002] [DOI:10.1016/j.apergo.2007.02.002]
5. Descatha A, Roquelaure Y, Chastang JF, Evanoff B, Cyr D, Leclerc A. Work, a prognosis factor for upper extremity musculoskeletal disorders. Occupational and Environmental Medicine. 2009; 66(5):351-2. [DOI:10.1136/oem.2008.042630] [DOI:10.1136/oem.2008.042630]
6. Waters TR, Dick RB, Krieg EF. Trends in work-related musculoskeletal disorders: A comparison of risk factors for symptoms using quality of work life data from the 2002 and 2006 general social survey. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2011; 53(9):1013-24. [DOI:10.1097/JOM.0b013e3181fc8493] [DOI:10.1097/JOM.0b013e3181fc8493]
7. Khandan M, Vosoughi S, Poursadeghiyan M, Azizi F, Ahounbar E, Koohpaei A. Ergonomic assessment of posture risk factors among Iranian Workers: An alternative to conventional methods. Iranian Rehabilitation Journal. 2018; 16(1):11-6. [DOI:10.29252/nrip.irj.16.1.11] [DOI:10.29252/nrip.irj.16.1.11]
8. Parno A, Sayehmiri K, Azrah K, Ebrahimi MH, Poursadeghiyan M. [The prevalence of work-related musculoskeletal disorders in the lower limbs among Iranian workers: A meta-analysis study (Persian)]. Iran Occupational Health. 2016; 13(5):49-59.
9. Boersma K, Linton SJ. Screening to identify patients at risk: Profiles of psychological risk factors for early intervention. The Clinical Journal of Pain. 2005; 21(1):38-43. [DOI:10.1097/00002508-200501000-00005] [PMID] [DOI:10.1097/00002508-200501000-00005]
10. Sharafi N, Gharibi F, Khoubi J. [Prevalence of musculoskeletal disorders and its relation to working posture in Sanandaj hand-woven carpet weavers (Persian)]. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2014; 19(4):1-9.
11. Adot S AR. The impact of ergonomic intervention on individual health and corporate prosperity in a telecommunications environment. Ergonomics. 1994; 37(10):1679-96.[DOI:10.1080/00140139408964945] [DOI:10.1080/00140139408964945]
12. Cheng AS, So PC. Development of the Chinese version of the Quick Exposure Check (CQEC). Work. 2014; 48(4):503-10. [DOI: 10.3233/WOR-131804.] [PMID] [PMID]
13. David G, Woods V, Buckle P, Stubbs D. Further development of the Quick exposure Check (QEC). Paper presented at: The 15th Triennial Congress of the International Ergonomics Association 24 Aug 2003; Guildford: University of Surrey.
14. Choubineh A, Mokhtarzadeh A, Salehi M, Tabatabaei SHR. [Ergonomic evaluation of exposure to musculoskeletal disorders risk factors by QEC technique in a rubber factory (Persian)]. Jundishapur Scientific Medical Journal. 2008; 7(1):46-55.
15. Li G, Buckle P. Evaluating chang in exposure to risk for musculoskeletal disorders: A practical tool. Bootl: Health and Safety Executive; 1999.
16. David G, Woods V, Li G, Buckle P. The development of the Quick Exposure Check (QEC) for assessing exposure to risk factors for work-related musculoskeletal disorders. Applied Ergonomics. 2008; 39(1):57-69. [DOI:10.1016/j.apergo.2007.03.002] [DOI:10.1016/j.apergo.2007.03.002]
17. Comper ML, Costa LO, Padula RS. Clinimetric properties of the Brazilian-Portuguese version of the Quick Exposure Check (QEC). Brazilian Journal of Physical Therapy. 2012; 16(6):487-94. [DOI:10.1590/S1413-35552012005000049] [PMID] [DOI:10.1590/S1413-35552012005000049]
18. Sukadarin EH, Deros BM, Ghani JA, Ismail AR, Mokhtar MM, Mohamad D. Investigation of ergonomics risk factors for musculoskeletal disorders among oil palm workers using Quick Exposure Check (QEC). Advanced Engineering Forum. 2013; 10(2013):103-9. [DOI: 10.4028/www.scientific.net/AEF.10.103] [DOI:10.4028/www.scientific.net/AEF.10.103]
19. Comper MLC, Costa LO, Padula RS. Quick Exposure Check (QEC): A crosscultural adaptation into Brazilian-Portuguese. Work. 2012; 41(Suppl.1):2056-9. [DOI:10.3233/WOR-2012-0430-2056] [PMID] [PMID]
20. Ozcan E, Kesiktas N, Alptekin K, Ozcan EE. The reliability of Turkish translation of Quick Exposure Check (QEC) for risk assessment of work related musculoskeletal disorders. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2008; 21(1):51-6.[DOI:10.3233/BMR-2008-21107] [DOI:10.3233/BMR-2008-21107]
21. Kahrazei F, Chadha NK. A cross-cultural study of the relationship of emotional self-regulation with phobia in Iranian and Indian students. Practice in Clinical Psychology. 2018; 6(1):29-38. [DOI:10.29252/nirp.jpcp.6.1.29] [DOI:10.29252/nirp.jpcp.6.1.29]
22. Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine. 2000; 25(24):3186-91. [DOI:10.1097/00007632-200012150-00014] [PMID] [DOI:10.1097/00007632-200012150-00014]
23. Yar Kohammadi H, Sohrabi Y, Poursadeghiyan M, Rostami R, Tabar AR, Abdollahzadeh D, et al. Comparing the posture assessments based on RULA and QEC methods in a carpentry workshop. Research Journal of Medical Sciences. 2016; 10(3):80-3. [DOI: 10.3923/rjmsci.2016.80.83]
24. Bullinger M, Alonso J, Apolone G, Leplège A, Sullivan M, Wood Dauphinee S, et al. Translating health status questionnaires and evaluating their quality: The IQOLA project approach. Journal of Clinical Epidemiology. 1998; 51(11):913-23. [DOI:10.1016/S0895-4356(98)00082-1] [DOI:10.1016/S0895-4356(98)00082-1]
25. Abdollahipour F, Alizadeh Zarei M, Akbar Fahimi M, Karamali Esmaeili S. [Study of face and content validity of the Persian version of behavior rating inventory of executive function, preschool version (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2016; 17(1):12-9. [DOI:10.20286/jrehab-170110] [DOI:10.20286/jrehab-170110]
26. Vakilizadeh N, Abedi A, Mohseni Ezhiyeh A. [Investigating validity and reliability of Early Screening for Autistic Traits-Persian Version (ESAT-PV) in Toddlers (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2017; 18(3):182-93. [DOI:10.21859/jrehab-1803182]
27. Parsian N, Am T. Developing and validating a questionnaire to measure spirituality: A psychometric process. Global Journal of Health Science. 2009; 1(1):2-11. [DOI:10.5539/gjhs.v1n1p2] [DOI:10.5539/gjhs.v1n1p2]
28. Khalifeh Loo S, Mobaraki H, Kamali M, Jafari Z. [Research paper: Designing and determining validity and reliability of the questionnaire for parents satisfaction with the services provided for children with hearing loss (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2016; 17(3):244-51. [DOI:10.21859/jrehab-1703244] [DOI:10.21859/jrehab-1703244]
29. Shrout PE, Fleiss JL. Intraclass correlations: Uses in assessing rater reliability. Psychological Bulletin. 1979; 86(2):420-8. [DOI:10.1037/0033-2909.86.2.420] [PMID] [DOI:10.1037/0033-2909.86.2.420]
30. Musavinasab M, Ravanipour M, Pouladi S, Motamed N, Barekat M. [Examining the validity and reliability of the cardiovascular disease questionnaire in measuring the empowerment of elderly patients to receive social support (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2016; 11(2):258-269. [DOI:10.21859/sija-1102258] [DOI:10.21859/sija-1102258]
31. Maher CG, Grotle M. Evaluation of the predictive validity of the orebro musculoskeletal pain screening questionnaire. The Clinical Journal of Pain. 2009; 25(8):666-70. [DOI:10.1097/AJP.0b013e3181a08732] [DOI:10.1097/AJP.0b013e3181a08732]
32. Shafeei A, Mokhtarinia HR, Maleki Ghahfarokhi A, Piri L. Cross-cultural adaptation, validity, and reliability of the Persian version of the orebro musculoskeletal pain screening questionnaire. Asian Spine Journal. 2017; 11(4):520-30. [DOI:10.4184/asj.2017.11.4.520] [DOI:10.4184/asj.2017.11.4.520]
33. Hicks C. Research methods for clinical therapists. London: Churchill Livingstone; 2004.
34. Shahvarughi Farahani A, A'zimian M, Fallah Pour M, Karimlou M. [Evaluation of reliability and validity of the Persian version of Fatigue Severity Scale (FSS) among persons with Multiple Sclerosis (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2013; 13(4):84-91.
35. Atkinson G, Nevill AM. Statistical methods for assessing measurement error (reliability) in variables relevant to sports medicine. Sports Medicine. 1998; 26(4):217-38. [DOI:10.2165/00007256-199826040-00002] [PMID] [DOI:10.2165/00007256-199826040-00002]
36. Gliem JA, Gliem RR. Calculating, interpreting, and reporting Cronbach's alpha reliability coefficient for Likert-type scales. Paper presented at: 2003 Midwest Research-to-Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education. 8-10 October 2003; Columbus: The Ohio State University. [PMID] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Archives of Rehabilitation

Designed & Developed by : Yektaweb