دوره 19، شماره 4 - ( زمستان 1397 )                   دوره، شماره، فصل و سال، شماره مسلسل | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mahmoudi M, Kaviyani M, Poorghasem A. Evaluation of the Effect of the New Three Point Pressure Knee Orthosis on the Kinetic and Kinematic Parameters of the Patients With Mild to Moderate Knee Osteoarthritis. jrehab. 2019; 19 (4) :314-325
URL: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2384-fa.html
محمودی مائده، کاویانی مهسا، پورقاسم علی. بررسی تأثیر ارتوز سه‌‌نقطه فشار جدید زانو بر متغیرهای سینماتیکی‌سینتیکی افراد مبتلا به استئوآرتریت خفیف تا متوسط کمپارتمان داخلی زانو. مجله توانبخشی. 1397; 19 (4) :314-325

URL: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2384-fa.html


1- گروه ارتوپدی فنی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
2- مرکز تحقیقات اسکلتی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی اصفهان، اصفهان، ایران.
3- گروه ارتوپدی فنی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی اصفهان، اصفهان، ایران. ، poorghasem@rehab.mui.ac.ir
چکیده:   (1765 مشاهده)
هدف در راه‌رفتن طبیعی نیروی عکس‌العمل زمین از سمت داخل زانو عبور می‌کند و یک بازوی اداکتوری حول این مفصل در سرتاسر مرحله، استانس راه‌رفتن اعمال می‌کند. اغلب از وجود بازوی اداکتوری و افزایش بار حاصله از آن روی کمپارتمان داخلی زانو، برای توضیح شیوع بالای استئوآرتریت این کمپارتمان استفاده می‌شود. در طول راه‌رفتن عادی، ۶۰ درصد فشار از کمپارتمان داخلی زانو عبور می‌کند که این موضوع موجب درگیری بیشتر این کمپارتمان در بیماری استئوآرتریت می‌شود. تغییر راستا و نیروهای بیومکانیکی روی زانو باعث کاهش درد، افزایش عملکرد، بهبود کیفیت زندگی و متغیرهای راه‌رفتن می‌شود. استفاده از ارتوزهای زانو به منظور برداشتن وزن از کمپارتمان تحت تأثیر و کاهش درد زانو در افراد دچار استئوآرتریت زانو توصیه شده است. در این مطالعه برای بار نخست، تأثیر میزان ارتفاع بار ارتوز بر گشتاور اداکتوری وارده به زانو اندازه‌گیری شد. درنتیجه، هدف از این مطالعه تغییر میزان گشتاور ابداکشن وارده از سوی ارتوز برای مقابله با گشتاور اداکشن وارده از زمین (نیروی عکس‌العمل زمین) و بررسی میزان تأثیر حالت‌های مختلف ارتوزی بر متغیرهای کینماتیکی و کینتیکی بود.
روش بررسی این مطالعه از نوع کار‌آزمایی بالینی بود. جهت مطالعه آینده‌نگر و غیر‌تصادفی بود. گروهی از افراد مبتلا به استئوآرتریت درجه خفیف تا متوسط زانو که به مراکز درمانی و بیمارستان‌های شهر اصفهان مراجعه کردند، بعد از دریافت تأییدیه درجه استئوآرتریت مدنظر ۲ و ۳ از پزشک متخصص، به مرکز تحقیقات و پژوهش دانشکده توانبخشی ارجاع داده شدند. تعداد شرکت‌کننده با توجه به مقالات پیشین، ۱۰ بیمار مبتلا به استئوآرتریت درجه ۲ و ۳ در ناحیه داخلی زانو تعیین شد. ۱۰ بیمار مبتلا به استئوآرتریت داخلی خفیف تا متوسط زانو شامل ۹ زن و ۱ مرد در مطالعه شرکت کردند. هر آزمودنی ۵ شرایط مختلف در مطالعه را سپری کرد. ترتیب و توالی مراحل از طریق قرعه‌کشی برای هر فرد صورت گرفت. این ۵ مرحله شامل بدون ارتوز، ارتوز با طول بار بلند، ارتوز با طول بار رایج، ارتوز با زاویه ابداکشن متوسط و ارتوز با زاویه ابداکشن حداکثر بود. در این مطالعه به منظور ثبت متغیر‌های کینتیکی و کینماتیکی از سیستم آنالیز حرکت سه‌بعدی (نسخه ۲/۷ ساخت کشور سوئد) با ۷ دوربین (تولید شرکت کوآیسس آمریکا) با فرکانس ۱۰۰هرتز و ۱ صفحه تشخیص نیروی کیستلر (۵۰۰ در ۶۰۰ میلی‌متر، مدل AA ۹۲۶۰، تولید شرکت کیستلر سوئیس) برای‌جمع آوری اطلاعات راه‌رفتن آزمودنی‌ها در مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استفاده شد. نرم‌افزار Visual ۳D (ساخت کمپانی سی‌موشن آمریکا، نسخه ۴) برای مدل‌کردن داده‌های اندام تحتانی استفاده شد. متغیرهای زمانی و مکانی و گشتاورهای وارد‌شده به مفصل زانو و دامنه حرکتی زانو برای هر فرد در تمام مراحل اندازه‌گیری شد. اطلاعات به‌دست‌آمده وارد نرم‌افزار Qualysis و برای مدل‌کردن به نرم‌افزار Visual ۳D وارد شد. از نسخه ۲۲ نرم‌افزار SPSS برای تحلیل داده‌ها و آزمون شاپیرو ویلکز برای بررسی نرمال‌بودن توزیع داده‌ها استفاده شد. آزمون واریانس اندازه‌گیری‌های تکرار‌شده برای مقایسه تأثیر ارتوز در متغیرهای ذکر‌شده در بیماران قبل و بعد ارتوز، استفاده شد.
یافته‌ها بین متغیرهای زمانی و مکانی (سرعت، طول گام، کادنس، درصد فازایستایی) در حالات مختلف ارتوزی با یکدیگر و بدون ارتوز، اختلاف معناداری گزارش نشد (P>۰/۰۵). بین دامنه حرکتی در هر ۳ صفحه (ساجیتال، فرونتال، هورزینتال) هیچ تفاوت معناداری در حالات متفاوت ارتوزی ثبت نشد (P>۰/۰۵). بیشترین گشتاور اکستنسوری در حالات بدون ارتوز به مفصل زانو وارد شد، ولی نتایج تحلیل آماری، اختلاف معناداری را گزارش نکرد (P>۰/۰۵). گشتاور اداکتوری به طور معنا‌داری در حالت ارتوز با بازوی اهرمی بلند، کمتر از بدون ارتوز گزارش شد ۰/۰۵>P.
نتیجه‌گیری ارتوز با توجه به مداخله‌نکردن در متغیرهای مکانی و زمانی، هیچ‌گونه محدودیت حرکتی برای بیماران ایجاد نکرده است. ارتوز با طول بار بلند به دلیل بازوی اهرمی بیشتر تأثیر معنا‌داری در کاهش گشتاور اداکتوری کمپارتمان داخلی زانو دارد، درنتیجه ممکن است باعث بهبود روند درمان و کاهش گشتاور اداکتوری افراد شود.
متن کامل [PDF 3059 kb]   (662 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (842 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: اورتز و پروتز
دریافت: 1397/3/23 | پذیرش: 1397/8/19 | انتشار: 1397/10/11

فهرست منابع
1. Felson DT, Lawrence RC, Dieppe PA, Hirsch R, Helmick CG, Jordan JM, et al. Osteoarthritis: New insights. Part 1: The disease and its risk factors. Annals of Internal Medicine. 2000; 133(8):635-46. [DOI:10.7326/0003-4819-133-8-200010170-00016] [PMID] [DOI:10.7326/0003-4819-133-8-200010170-00016]
2. Woolf AD, Pfleger B. Burden of major musculoskeletal conditions. Bulletin of the World Health Organization. 2003; 81(9):646-56. [PMID] [PMCID] [PMID] [PMCID]
3. Bijlsma JW, Berenbaum F, Lafeber FP. Osteoarthritis: An update with relevance for clinical practice. The Lancet. 2011; 377(9783):2115-26. [DOI:10.1016/S0140-6736(11)60243-2] [DOI:10.1016/S0140-6736(11)60243-2]
4. Mousavi SME. [The identification of influential factors in knee osteoarthritis and its prevalence among referals to orthopedic clinics in Tehran (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2001; 2(1):14-20. [PMID] [PMCID]
5. Jalalvand A, Anbarian M, Ahanjan S, Hajiloo B, Seyedan T, Akbar A. [The effect of knee osteoarthritis on excursions of lower limb joints during gait (Persian)]. Physical Treatments. 2017; 6(4):233-41. [DOI:10.18869/nrip.ptj.6.4.233] [DOI:10.18869/nrip.ptj.6.4.233]
6. Majdoleslami B, Mousavi SME, Safari MR, Rahgozar M. [Influence elastic bandage and neoprene sleeve on knee position sense and pain in subjects with knee osteoarthritis (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2003; 4(3):40-4.
7. Fernandes L, Hagen KB, Bijlsma JW, Andreassen O, Christensen P, Conaghan PG, et al. EULAR recommendations for the non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis. Annals of The Rheumatic Diseases. 2013; 72(7):1125-35. [DOI:10.1136/annrheumdis-2012-202745] [PMID] [DOI:10.1136/annrheumdis-2012-202745]
8. Hinman RS, Payne C, Metcalf BR, Wrigley TV, Bennell KL. Lateral wedges in knee osteoarthritis: What are their immediate clinical and biomechanical effects and can these predict a three month clinical outcome? Arthritis Care & Research. 2008; 59(3):408-15. [DOI:10.1002/art.23326] [PMID] [DOI:10.1002/art.23326]
9. Birmingham T, Kramer J, Kirkley A, Inglis J, Spaulding S, Vandervoort A. Knee bracing for medial compartment osteoarthritis: Effects on proprioception and postural control. Rheumatology. 2001; 40(3):285-9. [DOI:10.1093/rheumatology/40.3.285] [PMID] [DOI:10.1093/rheumatology/40.3.285]
10. Baert IA, Nijs J, Meeus M, Lluch E, Struyf F. The effect of lateral wedge insoles in patients with medial compartment knee osteoarthritis: Balancing biomechanics with pain neuroscience. Clinical Rheumatology. 2014; 33(11):1529-38. [DOI:10.1007/s10067-014-2668-1] [PMID] [DOI:10.1007/s10067-014-2668-1]
11. Krohn K. Footwear alterations and bracing as treatments for knee osteoarthritis. Current Opinion in Rheumatology. 2005; 17(5):653-6. [DOI:10.1097/01.bor.0000175460.75675.d3] [PMID] [DOI:10.1097/01.bor.0000175460.75675.d3]
12. Birmingham TB, Kramer JF, Kirkley A, Inglis JT, Spaulding SJ, Vandervoort AA. Knee bracing for medial compartment osteoarthritis: effects on proprioception and postural control. Rheumatology. 2001; 40(3):285-9. [DOI:10.1093/rheumatology/40.3.285] [DOI:10.1093/rheumatology/40.3.285]
13. Self BP, Greenwald RM, Pflaster DS. A biomechanical analysis of a medial unloading brace for osteoarthritis in the knee. Arthritis Care and Research. 2000; 13(4):191-7. [DOI:10.1002/1529-0131(200008)13:43.0.CO;2-C] https://doi.org/10.1002/1529-0131(200008)13:4<191::AID-ANR3>3.0.CO;2-C [DOI:10.1002/1529-0131(200008)13:43.0.CO;2-C]
14. Hamblen D, Simpson H. Adams's Outline of orthopaedics. London: Churchill Livingstone; 2009.
15. Draganich L, Reider B, Rimington T, Piotrowski G, Mallik K, Nasson S. The effectiveness of self-adjustable custom and off-the-shelf bracing in the treatment of varus gonarthrosis. Journal of Bone and Joint Surgery. 2006; 88(12):2645-52. [DOI:10.2106/00004623-200612000-00012] [PMID] [DOI:10.2106/00004623-200612000-00012]
16. Butler RJ, Marchesi S, Royer T, Davis IS. The effect of a subject-specific amount of lateral wedge on knee mechanics in patients with medial knee osteoarthritis. Journal of Orthopaedic Research. 2007; 25(9):1121-7. [DOI:10.1002/jor.20423] [PMID] [DOI:10.1002/jor.20423]
17. Kerrigan DC, Lelas JL, Goggins J, Merriman GJ, Kaplan RJ, Felson DT. Effectiveness of a lateral-wedge insole on knee varus torque in patients with knee osteoarthritis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2002; 83(7):889-93. [DOI:10.1053/apmr.2002.33225] [PMID] [DOI:10.1053/apmr.2002.33225]
18. Bahramian H, Heydarian K. [Effects of three types of orthoses on pain in patients with knee osteoarthritis (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2010; 4(4):59-65.
19. Arazpour M, Zare Zadeh F, Ahmadi Bani M. [The effects of three types of orthoses on pain in patients with knee Osteoarthritis (Persian)]. Iranian Rehabilitation Journal. 2012; 10(2):60-5.
20. Hochberg MC, Altman RD, April KT, Benkhalti M, Guyatt G, McGowan J, et al. American college of rheumatology 2012 recommendations for the use of nonpharmacologic and pharmacologic therapies in osteoarthritis of the hand, hip, and knee. Arthritis Care & Research. 2012; 64(4):465-74. [DOI:10.1002/acr.21596] [DOI:10.1002/acr.21596]
21. Petersen W, Ellermann A, Zantop T, Rembitzki IV, Semsch H, Liebau C, et al. Biomechanical effect of unloader braces for medial osteoarthritis of the knee: A systematic review (CRD 42015026136). Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery. 2016; 136(5):649-56. [DOI:10.1007/s00402-015-2388-2] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1007/s00402-015-2388-2]
22. Moyer RF, Birmingham TB, Bryant DM, Giffin JR, Marriott KA, Leitch KM. Valgus bracing for knee osteoarthritis: A meta-analysis of randomized trials. Arthritis Care & Research. 2015; 67(4):493-501. [DOI:10.1002/acr.22472] [PMID] [DOI:10.1002/acr.22472]
23. Moyer R, Birmingham T, Bryant D, Giffin J, Marriott K, Leitch K. Biomechanical effects of valgus knee bracing: A systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis and Cartilage. 2015; 23(2):178-88. [DOI:10.1016/j.joca.2014.11.018] [PMID] [DOI:10.1016/j.joca.2014.11.018]
24. Steadman JR, Briggs KK, Pomeroy SM, Wijdicks CA. Current state of unloading braces for knee osteoarthritis. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2016; 24(1):42-50. [DOI:10.1007/s00167-014-3305-x] [PMID] [DOI:10.1007/s00167-014-3305-x]
25. Feehan NL, Trexler GS, Barringer WJ. The effectiveness of off-loading knee orthoses in the reduction of pain in medial compartment knee osteoarthritis: A systematic review. Journal of Prosthetics and Orthotics. 2012; 24(1):39-49. [DOI:10.1097/JPO.0b013e318240af8d] [DOI:10.1097/JPO.0b013e318240af8d]
26. Duivenvoorden T, Brouwer RW, van Raaij TM, Verhagen AP, Verhaar JA, Bierma Zeinstra S. Braces and orthoses for treating osteoarthritis of the knee. The Cochrane Library. 2015; 2005; 1(1):37-57. [DOI:10.1002/14651858.CD004020.pub3] [DOI:10.1002/14651858.CD004020.pub3]
27. Knopf E. Analysis of biomechanical effectiveness of valgus-inducing knee brace for osteoarthritis of knee. Journal of Rehabilitation Research and Development. 2010; 47(5):419-29. [DOI:10.1682/JRRD.2009.05.0067] [PMID] [DOI:10.1682/JRRD.2009.05.0067]
28. Ramsey DK, Briem K, Axe MJ, Snyder Mackler L. A mechanical theory for the effectiveness of bracing for medial compartment osteoarthritis of the knee. Journal of Bone and Joint Surgery. 2007; 89(11):2398-407. [DOI:10.2106/00004623-200711000-00009] [PMID] [PMCID] [DOI:10.2106/00004623-200711000-00009]
29. Hewett TE, Noyes FR, Barber Westin SD, Hedcmann TP. Decrease in knee joint pain and increase in function in patients with medial compartment arthrosis: A prospective analysis of valgus bracing. Orthopedics. 1998; 21(2):131-8. [PMID] [PMID]
30. Duivenvoorden T, van Raaij TM, Horemans HL, Brouwer RW, Bos PK, Bierma Zeinstra SM, et al. Do laterally wedged insoles or valgus braces unload the medial compartment of the knee in patients with osteoarthritis. Clinical Orthopaedics and Related Research. 2015; 473(1):265-74. [DOI:10.1007/s11999-014-3947-5] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1007/s11999-014-3947-5]
31. Matsuno H, Kadowaki KM, Tsuji H. Generation II knee bracing for severe medial compartment osteoarthritis of the knee. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 1997; 78(7):745-9. [DOI:10.1016/S0003-9993(97)90083-6] [DOI:10.1016/S0003-9993(97)90083-6]
32. Akbari M, Saeedi H, Babaee T. The effect of lateral wedge and medial arch support on displacement of ground reaction force in pa-tients with knee Osteoarthritis. Journal of Rehabilitation. 2016; 17(1):74-83. [DOI:10.20286/jrehab-170172] [DOI:10.20286/jrehab-170172]
33. Shimada S, Kobayashi S, Wada M, Uchida K, Sasaki S, Kawahara H, et al. Effects of disease severity on response to lateral wedged shoe insole for medial compartment knee osteoarthritis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2006; 87(11):1436-41. [DOI:10.1016/j.apmr.2006.08.018] [PMID] [DOI:10.1016/j.apmr.2006.08.018]
34. Pollo FE, Otis JC, Wickiewicz TL, Warren RF. Biomechanical analysis of valgus bracing for the osteoarthritic knee. Gait & Posture. 1994; 2(1):63. [DOI:10.1016/0966-6362(94)90081-7] [DOI:10.1016/0966-6362(94)90081-7]
35. Brouwer R, Van Raaij T, Verhaar J, Coene L, Bierma Zeinstra S. Brace treatment for osteoarthritis of the knee: A prospective randomized multi-centre trial. Osteoarthritis and Cartilage. 2006; 14(8):777-83. [DOI:10.1016/j.joca.2006.02.004] [PMID] [DOI:10.1016/j.joca.2006.02.004]
36. Schmalz T, Knopf E, Drewitz H, Blumentritt S. Analysis of biomechanical effectiveness of valgus-inducing knee brace for osteoarthritis of knee. Journal of Rehabilitation Research and Development. 2010; 47(5):419-30. [DOI:10.1682/JRRD.2009.05.0067] [PMID] [DOI:10.1682/JRRD.2009.05.0067]
37. Brouwer RW, Jakma TS, Verhagen AP, Verhaar JA, Bierma Zeinstra SM. Braces and orthoses for treating osteoarthritis of the knee. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2005; 1(1):37-57. [DOI:10.1002/14651858.CD004020.pub2]
38. Gaasbeek RD, Groen BE, Hampsink B, Van Heerwaarden RJ, Duysens J. Valgus bracing in patients with medial compartment osteoarthritis of the knee: A gait analysis study of a new brace. Gait & Posture. 2007; 26(1):3-10. [DOI:10.1016/j.gaitpost.2006.07.007] [PMID] [DOI:10.1016/j.gaitpost.2006.07.007]
39. Pagani CHF, Potthast W, Brüggemann GP. The effect of valgus bracing on the knee adduction moment during gait and running in male subjects with varus alignment. Clinical Biomechanics. 2010; 25(1):70-6. [DOI:10.1016/j.clinbiomech.2009.08.010] [PMID] [DOI:10.1016/j.clinbiomech.2009.08.010]
40. Rubin R, Menz HB. Use of laterally wedged custom foot orthoses to reduce pain associated with medial knee osteoarthritis: A preliminary investigation. Journal of the American Podiatric Medical Association. 2005; 95(4):347-52. [DOI:10.7547/0950347] [PMID] [DOI:10.7547/0950347]
41. Pollo FE, Otis JC, Backus SI, Warren RF, Wickiewicz TL. Reduction of medial compartment loads with valgus bracing of the osteoarthritic knee. The American Journal of Sports Medicine. 2002; 30(3):414-21. [DOI:10.1177/03635465020300031801] [PMID] [DOI:10.1177/03635465020300031801]
42. Draper E, Cable J, Sanchez Ballester J, Hunt N, Robinson J, Strachan R. Improvement in function after valgus bracing of the knee. Bone & Joint Journal. 2000; 82(7):1001-5. [DOI:10.1302/0301-620X.82B7.0821001] [DOI:10.1302/0301-620X.82B7.0821001]
43. Pagani CH, Bohle C, Potthast W, Bruggemann GP. Short-term effects of a dedicated knee orthosis on knee adduction moment, pain, and function in patients with osteoarthritis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2010; 91(12):1936-41. [DOI:10.1016/j.apmr.2010.09.003] [PMID] [DOI:10.1016/j.apmr.2010.09.003]
44. Richards J, Sanchez Ballester J, Jones R, Darke N, Livingstone B. A comparison of knee braces during walking for the treatment of osteoarthritis of the medial compartment of the knee. Bone & Joint Journal. 2005; 87(7):937-9. [DOI:10.1302/0301-620X.87B7.16005] [DOI:10.1302/0301-620X.87B7.16005]
45. Dessery Y, Belzile EL, Turmel S, Corbeil P. Comparison of three knee braces in the treatment of medial knee osteoarthritis. The Knee. 2014; 21(6):1107-14. [DOI:10.1016/j.knee.2014.07.024] [PMID] [DOI:10.1016/j.knee.2014.07.024]
46. Gyory AN, Chao EY, Stauffer RN. Functional evaluation of normal and pathologic knees during gait. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 1976; 57(12):571-7. [PMID] [PMID]
47. Thorp LE, Sumner DR, Wimmer MA, Block JA. Relationship between pain and medial knee joint loading in mild radiographic knee osteoarthritis. Arthritis Care & Research. 2007; 57(7):1254-60. [DOI:10.1002/art.22991] [PMID] [DOI:10.1002/art.22991]
48. Gök H, Ergin S, Yavuzer G. Kinetic and kinematic characteristics of gait in patients with medial knee arthrosis. Acta Orthopaedica Scandinavica. 2002; 73(6):647-52. [DOI:10.3109/17453670209178029] [PMID] [DOI:10.3109/17453670209178029]
49. Mündermann A, Dyrby CO, Hurwitz DE, Sharma L, Andriacchi TP. Potential strategies to reduce medial compartment loading in patients with knee osteoarthritis of varying severity: Reduced walking speed. Arthritis & Rheumatology. 2004; 50(4):1172-8. [DOI:10.1002/art.20132] [PMID] [DOI:10.1002/art.20132]
50. Laroche D, Morisset C, Fortunet C, Gremeaux V, Maillefert JF, Ornetti P. Biomechanical effectiveness of a distraction-rotation knee brace in medial knee osteoarthritis: Preliminary Results. The Knee. 2014; 21(3):710-6. [DOI:10.1016/j.knee.2014.02.015] [PMID] [DOI:10.1016/j.knee.2014.02.015]
51. Esrafilian A, Karimi MT, Eshraghi A. Design and evaluation of a new type of knee orthosis to align the mediolateral angle of the knee joint with osteoarthritis. Advances in Orthopedics. 2012; 34(2012):96-100. [DOI:10.1155/2012/104927]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Archives of Rehabilitation

Designed & Developed by : Yektaweb