دوره 19، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   دوره، شماره، فصل و سال، شماره مسلسل | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rashidian A, Karbalaei Nouri A, Hosseinzadeh S, Haghgoo H. The Bay Area Functional Performance Evaluation-Task Oriented Assessment (BaFPE-TOA) in Severe Psychiatric Patients: A Psychometric Study. jrehab. 2018; 19 (2) :168-177
URL: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2302-fa.html
رشیدیان علی، کربلایی نوری اشرف، حسین زاده سمانه، حق گو حجت الله. مطالعه روان‌شناختی ابزار بررسی عملکرد کارکردی بِی‌اِریا - ارزیابی مبتنی بر تکلیف در بیماران شدید روان‌پزشکی. مجله توانبخشی. 1397; 19 (2) :168-177

URL: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2302-fa.html


1- گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران.
2- گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران. ، nouri.uswr@gmail.com
3- گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران.
چکیده:   (940 مشاهده)
هدف بررسی عملکرد کارکردی بِی‌اِریا - ارزیابی مبتنی بر تکلیف آزمون استانداردی است که ویلیام و بلومر آن را در سال ۱۹۸۷ به منظور ارزیابی عملکرد کارکردی طراحی کردند. این آزمون از پنج تکلیف (دسته‌بندی صدف‌ها، پول و بازاریابی، طراحی خانه، طراحی بلوک، طراحی شخص در حال فعالیت)، ۱۲ متغیر (حافظه برای آموزش‌های نوشتاری و بیانی، سازماندهی زمان و مواد، محدوده توجه، شواهدی از اختلال فکر، توانایی مهارت انتزاعی، تکمیل تکلیف، میزان خطا، کارایی، انگیزش و انطباق، تحمل سرخوردگی، اعتماد به نفس، عاطفه عمومی و احساسات رفتاری)، و سه جزء (اجزای شناختی، عاطفی و عملکردی) تشکیل شده است. این مطالعه به منظور ترجمه آزمون عملکرد کارکردی بِی‌اِریا - ارزیابی مبتنی بر تکلیف به زبان فارسی و ارزیابی روایی ظاهری، محتوایی و همسانی درونی در بیماران با اختلالات شدید روان‌پزشکی انجام شده است. 
روش بررسی این مطالعه از نوع روش‌شناسی و غیرتجربی است. جامعه آن شامل بیماران بزرگ‌سال مبتلا به اختلالات شدید روان‌پزشکی مطابق با نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی در شهر تهران در سال ۱۳۹۶ بود. در این مطالعه از پرسش‌نامه اطلاعات جمعیت‌شناختی و آزمون عملکرد کارکردی بِی‌اِریا استفاده شد. در این پژوهش نمونه‌گیری به صورت در دسترس روی بیمارانی انجام شد که در بیمارستان رازی بستری بودند. به منظور تهیه نسخه فارسی، ابتدا مطابق با روش بین‌المللی ارزیابی کیفیت زندگی، ترجمه آزمون عملکرد کارکردی بِی‌اِریا - ارزیابی مبتنی بر تکلیف طی این مراحل انجام شد: ترجمه نسخه اصلی به فارسی، بررسی ترجمه توسط اساتید و متخصصان، سنجش کیفیت ترجمه، ترجمه نسخه فارسی به انگلیسی، و مقایسه نسخه انگلیسی به‌دست‌آمده با نسخه اصلی. نسخه فارسی به منظور بررسی روایی محتوا از نظر سادگی، مرتبط بودن، وضوح و ضرورت در اختیار پنج متخصص قرار گرفت. روایی ظاهری آزمون به منظور یافتن دشواری در درک عبارات و کلمات، تناسب و ارتباط مطلوب آیتم‌ها، احتمال وجود ابهام و برداشت‌های نارسا از عبارات و یا وجود نارسایی در معانی کلمات در سه فرد بیمار و دو فرد سالم اجرا شد. پس از تأیید، نسخه فارسی آزمون روی ۵۵ نفر از بیماران با اختلالات شدید روان‌پزشکی اجرا شد که معیارهای ورود را داشتند. معیارهای ورود این مطالعه شامل این موارد بود: ابتلا به اختلالات روان‌پزشکی بر اساس نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی و درج در پرونده پزشکی توسط متخصص روان‌پزشکی، داشتن سن بالای ۱۸ سال، تکمیل فرم رضایت آگاهانه برای ورود به مطالعه، توانایی خواندن و نوشتن، نداشتن اختلال همزمان (مانند، عقب‌ماندگی ذهنی، سوء مصرف مواد)، نداشتن محدودیت فیزیکی تأثیرگذار بر انجام تکالیف مشخص‌شده، و نداشتن نقص بینایی یا شنوایی شدید. به منظور بررسی همسانی درونی با توجه به چهارگزینه‌ای بودن آزمون، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. با استفاده از نسخه ۱۶ نرم‌افزار SPSS داده‌ها تجزیه‌وتحلیل شدند. 
یافته‌ها نظرات متخصصان درباره کیفیت ترجمه و جایگزینی واژه‌ها در مراحل ترجمه آزمون با توجه به مراحل روش بین‌المللی ارزیابی کیفیت زندگی اعمال شد. روایی ظاهری آزمون با توجه به نظر متخصصان و اجرای آن در افراد سالم و بیمار نشان داد که از نظر زبان مشترک، وضوح و اجرای آن کیفیت مناسبی دارد. روایی محتوایی آزمون با توجه به نظر پنج متخصص در زمینه سلامت روان انجام شد و مقدار شاخص نسبی روایی محتوایی و مقدار شاخص روایی محتوایی به‌دست‌آمده برای همه حوزه‌ها ۱ بود. حداقل مقدار قابل قبول برای روایی محتوا با توجه به شاخص‌های روایی محتوایی و شاخص نسبی روایی محتوا به ترتیب ۰/۸۰ و ۰/۹۹ است که نشان‌دهنده مورد تأیید بودن روایی محتوا و تأثیر نگذاشتن فرهنگ بر متغیرها، تکالیف و اجزای آزمون عملکرد کارکردی بِی‌اِریا - ارزیابی مبتنی بر تکلیف است. نتایج ضریب آلفای کرونباخ برای همه حوزه‌های مربوط به دوازده متغیر کارکردی، اجزا و پنج تکلیف آزمون به جز متغیر کارایی بالای ۰/۷ (حداقل مقدار قابل قبول) بود که نشان‌دهنده پایایی درونی خوب این آزمون است. 
نتیجه‌گیری با توجه به نظر متخصصان نسبت به اینکه نسخه فارسی آزمون عملکرد کارکردی بِی‌اِریا - ارزیابی مبتنی بر تکلیف، ترجمه مناسب و سطح قابل قبولی از نظر روایی ظاهری، روایی محتوا و همسانی درونی دارد، استفاده از آن برای ارزیابی عملکرد کارکردی در بیماران با اختلالات شدید روان‌پزشکی توصیه می‌شود.
متن کامل [PDF 974 kb]   (326 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (193 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: کاردرمانی
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱

فهرست منابع
1. American Psychological Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). Washington D.C.: American Psychiatric Pub; 2013.
2. Sharifi V, Hajebi A, Radgoodarzi R, Hefazi M. Twelve-month prevalence and correlates of psychiatric disorders in Iran: the Iranian Mental Health Survey, 2011. Archives of Iranian Medicine. 2015; 18(2):76 -84. [DOI:015182/AIM.004] [PMID]
3. Cara E, MacRae A. Psychosocial occupational therapy: An evolving practice. Toronto: Nelson Education; 2012.
4. Atchison B, Dirette DK. Conditions in occupational therapy: Effect on occupational performance. Philadephia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
5. Karbalaei Nouri A, Sadeghi A, Shamsolma'aali Z. [Construct validity confirmation of Iranian version of Lowenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment (LOTCA) (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2009; 10(2):33-7.
6. Fadai F. Rehabilitation of schizophrenia: At the end or in the beginning. Iranian Rehabilitation Journal. 2007; 5(1):53-5.
7. Castilla LM, Klyczek JP. Comparison of the kinetic person drawing task of the Bay Area functional performance evaluation with measures of functional performance. Occupational Therapy in Mental Health. 1993; 12(2):27–38. [DOI:10.1300/J004v12n02_02] [DOI:10.1300/J004v12n02_02]
8. Houston D, Williams SL, Bloomer J, Mann WC. The Bay Area functional performance evaluation: Development and standardization. American Journal of Occupational Therapy. 1989; 43(3):170–83. [DOI:10.5014/ajot.43.3.170] [DOI:10.5014/ajot.43.3.170]
9. Roley SS, Barrows CJ, Susan Brownrigg OTR L, Sava DI, Vibeke Talley OTR L, Kristi Voelkerding BS, et al. Occupational therapy practice framework: Domain & process. American Journal of Occupational Therapy. 2008; 62(6):625-83. [PMID: 19024744] [DOI:10.5014/ajot.62.6.625] [DOI:10.5014/ajot.62.6.625]
10. Hojjati Abed E, Karbalaaei Nouri A, Rafiei H, Karimlou M. [The efficacy of psychosocial occupational therapy services on quality of life of chronic psychiatric patents (Persian)]. Archive of Rehabilitation. 2010; 11(1):23-8.
11. Karbalaie Noori A, Hosseini SA. [Effect of Community Re-entry Program (CRM) in patients with schizophrenia (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2013; 14(2):22-8.
12. Karbalaee-Nouri A, Hosseini A, Hajebi A, Rafii H, Motevalian A. Independent and social living skills training for people with schizophrenia in Iran: A randomized controlled trial. Iranian Rehabilitation Journal. 2015; 13(3):84-88.
13. Oakley F, Kielhofner G, Barris R. An occupational therapy approach to assessing psychiatric patients' adaptive functioning. American Journal of Occupational Therapy. 1985; 39(3):147-54. [DOI:10.5014/ajot.39.3.147] [DOI:10.5014/ajot.39.3.147]
14. Accardi MA. The Bay Area functional performance evaluation: a validity study [PhD dissertation]. Medford: Tufts University; 1985.
15. Bloomer JS, Williams SK. Bay Area functional performance evaluation: Behavioral guidelines. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press; 1978.
16. Thibeault R, Blackmer E. Validating a test of functional performance with psychiatric patients. American Journal of Occupational Therapy. 1987; 41(8):515–21. [DOI:10.5014/ajot.41.8.515] [DOI:10.5014/ajot.41.8.515]
17. Klyczek JP, Mann WC. Concurrent validity of the task-oriented assessment component of the Bay Area functional performance evaluation with the American association on mental deficiency adaptive behavior scale. American Journal of Occupational Therapy. 1990; 44(10):907–12. [DOI:10.5014/ajot.44.10.907] [DOI:10.5014/ajot.44.10.907]
18. Curtin M, Klyczek JP. Comparison of BaFPE-TOA scores for inpatients and outpatients. Occupational Therapy in Mental Health. 1993; 12(1):61–75. [DOI:10.1300/J004v12n01_05] [DOI:10.1300/J004v12n01_05]
19. Hemphill-Pearson BJ. Assessments in occupational therapy mental health: An integrative approach. Thorofare, NJ: Slack Incorporated; 2008.
20. Thomson LK. The kohlman evaluation of living skills. Montgomery: American Occupational Therapy Association; 1992.
21. Nobakht Z, Sourtigi H, Rassafiani M. [Translation, cultural adaptation, validity and reliability of a test: Factors influencing researcher decisions (Persian)]. Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2015; 4(4):173-83.
22. Bullinger M, Alonso J, Apolone G, Leplège A, Sullivan M, Wood-Dauphinee S, et al. Translating health status questionnaires and evaluating their quality. Journal of Clinical Epidemiology. 1998; 51(11):913–23. [DOI:10.1016/S0895-4356(98)00082-1] [DOI:10.1016/S0895-4356(98)00082-1]
23. Nobakht Z, Rassafiani M, Reza Soltani P. Validity and reliability of Persian version of Craig Hospital Inventory of Environmental Factors (CHIEF) in children with cerebral palsy. Iranian Rehabilitation Journal. 2011; 9(1):3-10.
24. Mohammad Beigi A, Mohammad Salehi N, Aligol M. [Validity and reliability of the instruments and types of measurments in health applied researches (Persian)]. Journal of Rafsenjan University of Medical Sciences. 2015; 13(12):1153-70
25. Taylor RR. Kielhofner's research in occupational therapy: Methods of inquiry for enhancing practice. Philadelphia: FA Davis; 2017.
26. Schell BA, Gillen G, Scaffa M, Cohn ES. Willard and spackman's occupational therapy. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
27. Kamalian Lari S, Haghgoo HA, Farzad M, Hosseinzadeh S. [Investigation of the validity and reliability of Balance Evaluation Systems Test (BESTest) in assessment of balance disorders in people with multiple sclerosis (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2018; 18(4):288-95. [DOI:10.21859/jrehab.18.4.3] [DOI:10.21859/jrehab.18.4.3]
28. Managh MF, Cook JV. The use of standardized assessment in occupational therapy: The BaFPE-R as an example. American Journal of Occupational Therapy. 1993; 47(10):877–84. [DOI:10.5014/ajot.47.10.877] [DOI:10.5014/ajot.47.10.877]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Archives of Rehabilitation

Designed & Developed by : Yektaweb