دوره 19، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   دوره، شماره، فصل و سال، شماره مسلسل | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Farazi M, Kamkary K, Hassanzade Noghani A. A Survey on Cognitive Functions of Students With Stuttering. jrehab. 2018; 19 (2) :160-167
URL: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2300-fa.html
فرازی مرتضی، کامکاری کامبیز، حسن زاده نوغانی اکرم. بررسی کنش‌های شناختی دانش‌آموزان دارای لکنت. مجله توانبخشی. 1397; 19 (2) :160-167

URL: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2300-fa.html


1- گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. ، mfarazi80@gmail.com
2- گروه علوم تربیتی و مشاوره، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3- گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشکده ادبیات علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:   (1020 مشاهده)
هدف لکنت یکی از شایع‌ترین اختلالات گفتاری با پیچیدگی‌های فراوان در کودکان و بزرگ‌سالان است. این اختلال حوزه‌های رفتاری، شناختی و عاطفی فرد را نیز درگیر می‌کند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی کنش‌های شناختی دانش‌آموزان دارای لکنت بود.
روش بررسی در این مطالعه توصیفی زمینه‌یابی، ۳۰ دانش‌آموز دارای لکنت شامل ۸ دانش‌آموز دختر و ۲۲ دانش‌آموز پسر در مقاطع تحصیلی مختلف (پیش‌دبستان، دبستان و دوره اول دبیرستان) که به کلینیک‌های گفتاردرمانی و مراکز مشاوره روان‌شناختی و توان‌بخشی شهر تهران مراجعه کرده بودند، به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها با استفاده از مقیاس نوین هوش‌آزمای تهران استانفورد بینه، ارزیابی شدند. این ابزار مشتمل بر دو حیطه کلامی و غیرکلامی است. هر یک از حیطه‌ها دارای پنج خرده‌آزمون استدلال سیال، دانش، استدلال کمّی، پردازش دیداری فضایی و حافظه فعال است. این ابزار توان ارائه ۸ هوشبهر شامل: هوشبهر استدلال سیال، هوشبهر دانش، هوشبهر استدلال کمّی، هوشبهر پردازش دیداری فضایی، هوشبهر حافظه فعال، هوشبهر کلامی، هوشبهر غیرکلامی و هوشبهر کل در دامنه سنی ۲ تا ۸۵ سال را دارد. در بین خرده‌مقیاس‌های ده‌گانه این هوش‌آزمای، ضرایب اعتباری فراتر از ۹۰ درصد استخراج شدده است. بازه زمانی اجرای آزمون برای هر فرد بین یک ساعت ربع تا یک ساعت و نیم متغیر بود. نمرات میانگین تجربی به‌دست‌آمده از اجرای آزمون با استفاده از نسخه ۱۹ نرم‌افزار SPSS و آزمون tتک‌گروهی، با میانگین‌های نظری که از فرایند استانداردسازی این آزمون به دست آمده بود، مقایسه و بررسی و تجزیه‌وتحلیل آماری شد.
یافته‌ها نتایج پژوهش نشان داد هوشبهر کل و هوشبهر کلامی دانش‌آموزان دارای لکنت بالاتر از حد متوسط (میزان مورد انتظار) (P<۰/۰۰۱) و هوشبهر غیرکلامی آن‌ها در حد متوسط است (P<۰/۲۰۲). همین‌طور هوشبهر استدلال سیال (P<۰/۰۰۱)، هوشبهر استدلال کمّی (P<۰/۰۲۰)، هوشبهر دانش (P<۰/۰۳۷) و هوشبهر پردازش دیداری ‌فضایی (P<۰/۰۰۱) این دانش‌آموزان بالاتر از حد متوسط است. دانش‌آموزان در هوشبهر حافظه فعال (P<۰/۱۷۱) در حد متوسط هستند. تفاوت معنی‌داری در سطح α=۰/۰۱ بین میانگین نظری با میانگین تجربی هوشبهر حافظه فعال و هوشبهر غیرکلامی در دانش‌آموزان دارای لکنت وجود ندارد و دانش‌آموزان در این دو هوشبهر در حد متوسط جامعه هستند. کودکان دارای لکنت در برخی از جنبه‌های ‌حافظه فعال در مقایسه با کودکان هم سن خود عملکرد ضعیف تری دارند، بنابراین حافظه فعال کودکان دارای لکنت نسبت به هم‌سالان عادی ضعف بیشتری نشان می‌دهند. در تبیین عملکرد حافظه فعال کودکان دارای لکنت می‌توان به نقش مخازن ورودی و خروجی واج‌شناختی اشاره کرد. کودکان دارای لکنت نسبت به مخزن ورودی واج‌شناسی توانایی بیشتری دارند. این امر در فرایند گفتار و حافظه فعال نقش بسزایی دارد. توانایی این مخزن منجر به تکرار قوی کلمات می‌شود. اگرچه این کودکان در بیان کلمات و گفتار دچار مشکل هستند، ولی به دلیل فراوانی کلمات در مخزن ورودی واج‌شناسی‌شان، عملکرد حافظه در آنان افزایش و سطح متوسطی دارد.
نتیجه‌گیری یافته‌های این مطالعه نشان داد هوشبهر حافظه فعال دانش‌آموزان دارای لکنت نسبت به چهار هوشبهر دیگر از عوامل سازنده هوش، ضعیف‌تر است و با وجود اختلال گفتاری‌ای که دارند، هوشبهر کل و هوشبهرهای استدلال سیال، استدلال کمّی، دانش و پردازش دیداری فضایی این دانش‌آموزان، بالاتر از حد متوسط (میزان مورد انتظار) قرار دارد و زمینه آموزش و یادگیری خوبی دارند.
متن کامل [PDF 1122 kb]   (503 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (275 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: گفتاردرمانی
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱

فهرست منابع
1. Ward D. Stuttering and cluttering: Frameworks for understanding and treatment. Abingdon: Routledge. 2006.
2. Nippold MA. Stuttering and language ability in children: Questioning the connection. American Journal of Speech-Language Pathology. 2012; 21(3):183-96. [DOI:10.1044/1058-0360(2012/11-0078)] [DOI:10.1044/1058-0360(2012/11-0078)]
3. Healey EC. The CALMS: A multidimensional approach to assessing and treatment school-age children who stutter. The Bulletin. 2013; 11(1):1-22.
4. McDowell S, Whyte J, D'Esposito M. Working memory impairments in traumatic brain injury: Evidence from a dual-task paradigm. Neuropsychologia. 1997; 35(10):1341-53. [DOI:10.1016/S0028-3932(97)00082-1] [DOI:10.1016/S0028-3932(97)00082-1]
5. Afrooz Gh, Kamkary K. [Psychometric principles and intelligence: Tehran University Stanford-Binan Intelligence Test (Persian)]. Tehran: University of Tehran Press; 2009.
6. Aminloo S, Kamkary K, Shokrzadeh S. [The concurrent validity of the new version of the Tehran-Stanford-Binet Intelligence Scale with the Wechsler Intelligence Scale for children-revised (Persian)]. Journal of Exceptional Education. 2012; 13(7):50-61.
7. Baddely A. Working memory and language: an overview. Journal of Communication Disorders. 2003; 36(3):189-208. [DOI:10.1016/S0021-9924(03)00019-4] [DOI:10.1016/S0021-9924(03)00019-4]
8. Basi M, Farazi M, Bakhshi E. Evaluation of effects of Gradual Increase Length and Complexity of Utterance (GILCU) treatment method on the reduction of dysfluency in school-aged children with stuttering. Iranian Rehabilitation Journal. 2016; 14(1):59-62 [DOI:10.15412/J.IRJ.08140109] [DOI:10.15412/J.IRJ.08140109]
9. Saifpanahi S, Sobhani Rad D, Afzali M, Izanloo S, Mardani N, Gholamian M. [An investigation of the correlation between phonological and visual working memory with severity of stuttering in 6-12 years-old children (Persian)]. Journal of Paramedical Sciences & Rehabilitation. 2015; 4(4):20-6.
10. Baezzat F, Moradi M, Motaghedifard M. The effect of phonological awareness on the auditory memory in students with spelling problems. Iranian Rehabilitation Journal. 2018; 16(1):83-9. [DOI:10.29252/nrip.irj.16.1.83] [DOI:10.29252/nrip.irj.16.1.83]
11. Oyoun HA, El Dessouky H, Shohdi S, Fawzy A. Assessment of working memory in normal children and children who stutter. Journal of American Science. 2010; 6(11):562-6.
12. Vameghi R, Sajedi F, Yadegari F, Zarifian T, Shahshahanipour S, Hatamizadeh N, et al. Production of a protocol on early intervention for speech and language delays in early childhood: A novice experience in Iran (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2016; 16(4):374-81.
13. Maddah M, AzadFallah P, Salmani M, RasoolZade Tabatabayi K. [Phonological working memory in children with normal non-fluency (Persian)]. Journal of Clinical Psychology. 2011; 3(3):1-6.
14. Vahab M, Shojaei K, Ahmadi A, Nasiri M. [Phonological working memory in 4-8 year-old Persian children who stutter (Persian)]. Journal of Rehabilitation Sciences and Research. 2015; 1(4):92-6.
15. Jones RD, White AJ, Lawson KH, Anderson TJ. Visuoperceptual and visuomotor deficits in developmental stutterers: An exploratory study. Human Movement Science. 2002; 21(5):603-9. [DOI:10.1016/S0167-9457(02)00165-3] [DOI:10.1016/S0167-9457(02)00165-3]
16. Boberg E, Yeudall LT, Schopflocher D, Bo-Lassen P. The effect of an intensive behavioral program on the distribution of EEG alpha power in stutterers during the processing of verbal and visuospatial information. Journal of Fluency Disorders. 1983; 8(3):245-63. [DOI:10.1016/0094-730X(83)90038-4] [DOI:10.1016/0094-730X(83)90038-4]
17. Rahimi SS Farazi M, Darouie A, Bakhshi E, Abdi S, Valinejad V, Tiemori M. [Comparison the quality of life among adults with and without stuttering: An emohasis on the severity of stuttering (Persian)]. Journal of Rehabilitation. 2016; 17(4):300-6. [DOI:10.21859/jrehab-1704300] [DOI:10.21859/jrehab-1704300]
18. Furnham A, Davis S. Involvement of social factors in stuttering: A review and assessment of current methodology. Stammering research: An Online Journal Published by the British Stammering Association. 2004; 1(2):112-22. [PMID] [PMCID]
19. Farazi M, Sajedi F. [Speech and language intervention in children with speech disorder (Persian)]. Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2016.
20. Farazi M, Sajedi F. [Stuttering in children (Persian)]. Speech and Language Pathology. 2014; 1(4):62-9.
21. Farazi M, Gholami Tehrani L, Khodabakhshi Kolaee A, Shemshadi H, Rahgozar M. The effect of a combination of cognitive therapy and speech in stutterers (Persian)]. Thought & Behavior in Clinical Psychology. 2014; 8(30):37-46.
22. St Clare T, Menzies RG, Onslow M, Packman A, Thompson, R, Block, S. Unhelpful thoughts and beliefs linked to social anxiety in stuttering: Development of a measure. International Journal of Language & Communication Disorders. 2009; 44(3):13. [DOI:10.1080/13682820802067529] [PMID] [DOI:10.1080/13682820802067529]
23. Karrass J, Walden TA, Conture EG, Graham CG, Arnold HS, Hartfield KN, Schwenk KA. Relation of emotional reactivity and regulation to childhood stuttering. Journal of Communication Disorders. 2006; 39(6):402-26. [DOI:10.1016/j.jcomdis.2005.12.004] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1016/j.jcomdis.2005.12.004]
24. Watkins RV, Yairi E. Language production abilities of children who stuttering persisted or recovered. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 1997; 40(2):385-99. [DOI:10.1044/jslhr.4002.385] [DOI:10.1044/jslhr.4002.385]
25. Schwenk KA, Conture EG, Walden TA. Reaction to background stimulation of preschool children who do and do not stutter. Journal of Communication Disorders. 2007; 40(2):129-41. [DOI:10.1016/j.jcomdis.2006.06.003] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1016/j.jcomdis.2006.06.003]
26. Yadegari F, Salehi A. [Diffevential diagnosis of frimary stuttering and normal nonfluency in children referring to Saba Clinic (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2003; 4(3):45-8.
27. Eggers K, De Nil, Vandenberg BR. Inhibitory control in childhood stuttering. Journal of Fluency Disorders. 2007; 38(1):1-13. [DOI:10.1016/j.jfludis.2012.10.001] [PMID] [DOI:10.1016/j.jfludis.2012.10.001] [DOI:10.1016/j.jfludis.2012.10.001]
28. Dhatri SD, Ajith U, Santosh M. Camparison of working memory abilities in adults who do and not stutter. Journal of Indian Speech, Language & Hearing Association. 2017; 31(2):42-7. [DOI:10.4103/jisha.JISHA_5_17] [DOI:10.4103/jisha.JISHA_5_17]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Archives of Rehabilitation

Designed & Developed by : Yektaweb