دوره 18، شماره 4 - ( زمستان 1396 )                   دوره، شماره، فصل و سال، شماره مسلسل | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zamani H, Dadgoo M, Ebrahimi Takamjani I, Hajouj E, Jamshidi Khorneh َ A. The Effects of Two Months Body Weight Supported Treadmill Training on Balance and Quality of Life of Patients With Incomplete Spinal Cord Injury. jrehab. 2018; 18 (4) :328-337
URL: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2135-fa.html
زمانی حمید، دادگو مهدی، ابراهیمی تکامجانی اسماعیل، حاجوج ایلی، جمشیدی خورنه علی اشرف. تأثیر دو ماه آموزش راه رفتن همراه با حمایت وزن روی تردمیل بر تعادل و کیفیت زندگی بیماران ضایعه نخاعی ناکامل. مجله توانبخشی. 1396; 18 (4) :328-337

URL: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2135-fa.html


1- گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران.
2- گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران. ، jamshidi.a@iums.ac.ir
چکیده:   (1445 مشاهده)

هدف ضایعه نخاعی یکی از مشکلات همه جوامع است که بر جنبه‌های فردی و اجتماعی زندگی فرد تأثیر می‌گذارد. شایع‌ترین مشکلاتی که بیماران ضایعه نخاعی با آن مواجه هستند، فلج و آتروفی عضلانی، درد و اسپاستیسیته است. همچنین، ممکن است توانایی راه رفتن در بسیاری از این بیماران با اختلال مواجه شود یا از بین برود. بیشتر رویکردهای متداولی که برای توانبخشی بیماران ضایعه نخاعی وجود دارد، بر بخش‌های عصبی عضلانی سالم تأکید می‌کند تا از طریق ارتقای این بخش‌ها، نقص‌های موجود جبران شود. بر اساس مطالعات اخیر، سیستم عصبی‌عضلانی قابلیت پلاستیسیتی دارد و برای بهبود شرایط بیماران ضایعه نخاعی بهتر است علاوه بر بخش‌های سالم، به بخش‌های آسیب‌دیده نیز توجه شود و ظرفیت بهبود این بخش‌ها نیز مدنظر قرار گیرد. یکی از رویکردهای درمانی که طی آن، تلاش می‌شود بخش‌های عصبی‌عضلانی آسیب‌دیده به‌ کار گرفته شود و وضعیت این بخش‌ها بهبود یابد، آموزش راه رفتن است که به روش‌های مختلفی صورت می‌پذیرد. در این مطالعه، تأثیر آموزش راه رفتن روی تردمیل با حمایت وزن، بر تعادل و کیفیت زندگی بیماران ضایعه نخاعی ناکامل بررسی می‌شود.
روش بررسی این تحقیق، مطالعه‌ای شبه‌تجربی است که در آن ۱۵ بیمار ۲۶ تا ۴۸ ساله دچار ضایعه نخاعی با درجه C یا D طبق معیار انجمن ضایعه نخاعی آمریکا، به صورت داوطلبانه شرکت کردند و حداقل یک سال از آسیب آنان می‌گذشت. نمونه‌گیری به صورت ساده و از بیمارستان‌ها و مراکز توانبخشی ضایعه نخاعی شهر تهران انجام شد. برای انجام این مداخله، بیمار در دستگاه حمایت وزن قرار گرفت و با استفاده از جلیقه و بالابر دستگاه، وزن بیمار تا جایی که زانوها موقع فاز ایستایی راه رفتن خم نشوند و انگشتان پا موقع فاز آونگی به تردمیل کشیده نشوند، حمایت و تعلیق شد. سرعت تردمیل و میزان حمایت وزن در هر جلسه و بسته به شرایط بیمار تنظیم شد. برای همه بیماران، مداخله یکسان به مدت هشت هفته، سه روز در هفته و هر روز یک جلسه به مدت نیم ساعت انجام شد. موارد اندازه‌گیری‌شده شامل مقیاس تعادل بِرگ و پرسش‌نامه کیفیت زندگی ۳۶ سؤالی بود. مقیاس تعادل بِرگ به صورت قبل و بعد از مداخله و همچنین هر دو هفته یک بار اندازه‌گیری شد. بیماران پرسش‌نامه کیفیت زندگی ۳۶ سؤالی را قبل و بعد از انجام مداخله تکمیل کردند. نتیجه ارزیابی‌های هر فرد با خودش مقایسه شد. داده‌های مقیاس تعادل برگ با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر شد و برای پرسش‌نامه کیفیت زندگی ۳۶ سؤالی از آزمون تی دانشجویی وابسته به مورد، به کمک نسخه ۱۹ نرم‌افزار آماری SPSS تجزیه‌وتحلیل شد. 
یافته‌ها نتیجه ارزیابی‌ها نشان داد نمره مقیاس تعادل برگ در همه مراحل ارزیابی به طور معناداری افزایش یافته است. بین مراحل مختلف ارزیابی به طور متوسط، بیشترین افزایش بین مرحله دوم و سوم ارزیابی بود (P=۰/۰۰۸) که به ترتیب بعد از دو و چهار هفته پس از اولین جلسه مداخله انجام شد. نمره‌های پرسش‌نامه کیفیت زندگی به‌طورکلی تغییر معناداری نداشت. بین ۸ نمونه اندازه‌گیری‌شده با این پرسش‌نامه، فقط «اختلال نقش به علت مشکلات روحی‌روانی» تغییر معنادار نشان داد (P=۰/۰۰۶).
نتیجه‌گیری طبق نتایج به‌دست‌آمده، هشت هفته آموزش راه رفتن با حمایت وزن روی تردمیل می‌تواند تعادل بیماران ضایعه نخاعی را بهبود بخشد. به نظر می‌رسد تمرین راه رفتن با تحریک و به‌کارگیری بیشتر گیرنده‌های حس عمقی در حالت تحمل وزن و با افزایش اعتماد به نفس بیمار هنگام راه رفتن، باعث بهبود تعادل بیماران شده باشد. همچنین، با کاهش تدریجی حمایت فراهم‌شده، بیمار به‌تدریج توانسته اغتشاشات وارد بر تعادل را بهتر کنترل کند، اما در خصوص کیفیت زندگی، با توجه به اینکه این پرسش‌نامه، نگرش بیمار از زندگی خودش را ارزیابی کرده است، مدت هشت هفته آموزش راه رفتن نمی‌تواند منجر به تغییر این نگرش بیمار و کیفیت زندگی او شود و فقط منجر به بهبود جنبه‌های روانی ایفای نقش او می‌شود. به نظر می‌رسد برای بهبود بخش‌های دیگر به توانبخشی طولانی‌تری نیاز است.

متن کامل [PDF 2406 kb]   (674 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1040 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: فیزیوتراپی
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱

فهرست منابع
1. Rahimi Movaghar V, Sayyah MK, Akbari H, Khorramirouz R, Rasouli MR, Moradi-Lakeh M, et al. Epidemiology of traumatic spinal cord injury in developing countries: A systematic review. Neuroepidemiology. 2013; 41(2):65–85. doi: 10.1159/000350710 [DOI:10.1159/000350710]
2. Dumont RJ, Okonkwo DO, Verma S, Hurlbert RJ, Boulos PT, Ellegala DB, et al. Acute spinal cord injury, part I: Pathophysiologic mechanisms. Clinical Neuropharmacology. 2001; 24(5):254–64. doi: 10.1097/00002826-200109000-00002 [DOI:10.1097/00002826-200109000-00002]
3. American Spinal Injury Association. International standards for neurological classification of spinal cord injury, revised 2000. Atlanta, GA: American Spinal Injury Association; 2008.
4. Dobkin BH, Havton LA. Basic advances and new avenues in therapy of spinal cord injury. Annual Review of Medicine. 2004; 55(1):255–82. doi: 10.1146/annurev.med.55.091902.104338 [DOI:10.1146/annurev.med.55.091902.104338]
5. Mehrholz J, Kugler J, Pohl M. Locomotor training for walking after spinal cord injury. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2012. doi: 10.1002/14651858.cd006676.pub3 [DOI:10.1002/14651858.CD006676.pub3]
6. Sekhon LHS, Fehlings MG. Epidemiology, demographics, and pathophysiology of acute spinal cord injury. Spine. 2001; 26(Supplement):S2–S12. doi: 10.1097/00007632-200112151-00002 [DOI:10.1097/00007632-200112151-00002]
7. Waters R. Motor and sensory recovery following incomplete tetraplegia. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 1994; 75(3):306–11. doi: 10.1016/0003-9993(94)90034-5 [DOI:10.1016/0003-9993(94)90034-5]
8. Thuret S, Moon LDF, Gage FH. Therapeutic interventions after spinal cord injury. Nature Reviews Neuroscience. 2006; 7(8):628–43. doi: 10.1038/nrn1955 [DOI:10.1038/nrn1955]
9. Joghataei MT, Mohammad K, Rahgozar M, Siadati S. [Prevalence of some paralysis and limb amputation disabilities in Iran national epidemiological survey (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2002; 3(1):7-16.
10. Ayyoubian M, Abdollahi I, Amiri M. [Study cause of SCI in client user of rehabilitation services (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2005; 5(4):18-23.
11. Jackson AB. Overview of spinal cord injury anatomy & physiology [Internet]. 2000 [Updated 2011 August 9]. Available from: www.spinalcord.uab.edu/show.asp?durkiZ32105
12. Azimian M, Dadkhah A. Measurment of frequency of signs & symptoms in 120 cases with cord injury. Iranian Rehabilitation Journal. 2008; 6(1):68-72.
13. Van der Salm A, Nene AV, Maxwell DJ, Veltink PH, Hermens HJ, IJzerman MJ. Gait impairments in a group of patients with incomplete spinal cord injury and their relevance regarding therapeutic approaches using functional electrical stimulation. Artificial Organs. 2005; 29(1):8–14. doi: 10.1111/j.1525-1594.2004.29004.x [DOI:10.1111/j.1525-1594.2004.29004.x]
14. Harvey LA. Physiotherapy rehabilitation for people with spinal cord injuries. Journal of Physiotherapy. 2016; 62(1):4–11. doi: 10.1016/j.jphys.2015.11.004 [DOI:10.1016/j.jphys.2015.11.004]
15. Bromley I. Tetraplegia and paraplegia: A guide for physiotherapists. London: Churchill Livingstone; 2006.
16. Behrman AL, Bowden MG, Nair PM. Neuroplasticity after spinal cord injury and training: An Emerging Paradigm Shift in Rehabilitation and Walking Recovery. Physical Therapy. 2006; 86(10):1406–25. doi: 10.2522/ptj.20050212 [DOI:10.2522/ptj.20050212]
17. Barbeau H, Fung J. The role of rehabilitation in the recovery of walking in the neurological population. Current Opinion in Neurology. 2001; 14(6):735–40. doi: 10.1097/00019052-200112000-00009 [DOI:10.1097/00019052-200112000-00009]
18. Volker D. Neuronal plasticity after spinal cord injury: Significance for present and future treatments. The Journal of Spinal Cord Medicine. 2006; 29(5):481–8. doi: 10.1080/10790268.2006.11753897 [DOI:10.1080/10790268.2006.11753897]
19. DePaul VG, Wishart LR, Richardson J, Lee TD, Thabane L. Varied overground walking-task practice versus body-weight-supported treadmill training in ambulatory adults within one year of stroke: A randomized controlled trial protocol. BMC Neurology. 2011; 11(1). doi: 10.1186/1471-2377-11-129 [DOI:10.1186/1471-2377-11-129]
20. Frigon A, Rossignol S. Experiments and models of sensorimotor interactions during locomotion. Biological Cybernetics. 2006; 95(6):607–27. doi: 10.1007/s00422-006-0129-x [DOI:10.1007/s00422-006-0129-x]
21. Duysens J, Van de Crommert HWA. Neural control of locomotion; Part 1: The central pattern generator from cats to humans. Gait & Posture. 1998; 7(2):131–41. doi: 10.1016/s0966-6362(97)00042-8 [DOI:10.1016/S0966-6362(97)00042-8]
22. Forssberg H, Grillner S. The locomotion of the acute spinal cat injected with clonidine i.v. Brain Research. 1973; 50(1):184–6. doi: 10.1016/0006-8993(73)90606-9 [DOI:10.1016/0006-8993(73)90606-9]
23. Adams MM, Hicks AL. Comparison of the effects of body-weight-supported treadmill training and tilt-table standing on spasticity in individuals with chronic spinal cord injury. The Journal of Spinal Cord Medicine . 2011; 34(5):488–94. doi: 10.1179/2045772311y.0000000028 [DOI:10.1179/2045772311Y.0000000028]
24. Dietz V. Body weight supported gait training: From laboratory to clinical setting. Brain Research Bulletin. 2009; 78(1):I–VI. doi: 10.1016/s0361-9230(08)00410-3 [DOI:10.1016/S0361-9230(08)00410-3]
25. Finch L, Barbeau H, Arsenault B. Influence of body weight support on normal human gait: Development of a gait retraining strategy. Physical Therapy. 1991; 71(11):842–55. doi: 10.1093/ptj/71.11.842 [DOI:10.1093/ptj/71.11.842]
26. Marsolais EB, Kobetic RU. Implantation techniques and experience with percutaneous intramuscular electrodes in the lower extremities. Journal of Rehabilitation Research and Development. 1986; 23(3):1-8. [PMID]
27. Behrman AL, Harkema SJ. Locomotor training after human spinal cord injury: A series of case studies. Physical Therapy. 2000; 80(7):688-700. PMID: 10869131 [PMID]
28. Morawietz C, Moffat F. Effects of locomotor training after incomplete spinal cord injury: A systematic review. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2013; 94(11):2297–308. doi: 10.1016/j.apmr.2013.06.023 [DOI:10.1016/j.apmr.2013.06.023]
29. Wessels M, Lucas C, Eriks I, de Groot S. Body weight-supported gait training for restoration of walking in people with an incomplete spinal cord injury: A systematic review. Journal of Rehabilitation Medicine. 2010; 42(6):513–9. doi: 10.2340/16501977-0525 [DOI:10.2340/16501977-0525]
30. Alexeeva N, Sames C, Jacobs PL, Hobday L, DiStasio MM, Mitchell SA, et al. Comparison of training methods to improve walking in persons with chronic spinal cord injury: A randomized clinical trial. The Journal of Spinal Cord Medicine. 2011; 34(4):362–79. doi: 10.1179/2045772311y.0000000018 [DOI:10.1179/2045772311Y.0000000018]
31. Sharif H, Gammage K, Chun S, Ditor D. Effects of FES-Ambulation Training on locomotor function and health-related quality of life in individuals with spinal cord injury. Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation. 2014; 20(1):58–69. doi: 10.1310/sci2001-58 [DOI:10.1310/sci2001-58]
32. Salavati M, Negahban H, Mazaheri M, Soleimanifar M, Hadadi M, Sefiddashti L, et al. The Persian version of the Berg Balance Scale: Inter and intra-rater reliability and construct validity in elderly adults. Disability and Rehabilitation. 2012; 34(20):1695–8. doi: 10.3109/09638288.2012.660604 [DOI:10.3109/09638288.2012.660604]
33. Fritz SL, Merlo Rains AM, Rivers ED, Peters DM, Goodman A, Watson ET, et al. An intensive intervention for improving gait, balance, and mobility in individuals with chronic incomplete spinal cord injury: A pilot study of activity tolerance and benefits. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2011; 92(11):1776–84. doi: 10.1016/j.apmr.2011.05.006 [DOI:10.1016/j.apmr.2011.05.006]
34. Forrest GF, Lorenz DJ, Hutchinson K, VanHiel LR, Basso DM, Datta S, et al. Ambulation and balance outcomes measure different aspects of recovery in individuals with chronic, incomplete spinal cord injury. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2012; 93(9):1553–64. doi: 10.1016/j.apmr.2011.08.051 [DOI:10.1016/j.apmr.2011.08.051]
35. Harkema SJ, Schmidt-Read M, Lorenz DJ, Edgerton VR, Behrman AL. Balance and ambulation improvements in individuals with chronic incomplete spinal cord injury using Locomotor Training–Based rehabilitation. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2012; 93(9):1508–17. doi: 10.1016/j.apmr.2011.01.024 [DOI:10.1016/j.apmr.2011.01.024]
36. Raeisi Dehkordi M, Sadeghi H, Bani Talebi E. [The comparison of traditional exercises & Body Weight Supported Training (BWST) exercises on sensory-motor function, quality and quantity of walking in paraplegic spinal cord injured persons (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2015; 15(4):22-31.
37. Stevens SL, Caputo JL, Fuller DK, Morgan DW. Effects of underwater treadmill training on leg strength, balance, and walking performance in adults with incomplete spinal cord injury. The Journal of Spinal Cord Medicine. 2014; 38(1):91–101. doi: 10.1179/2045772314y.0000000217 [DOI:10.1179/2045772314Y.0000000217]
38. Foster H, DeMark L, Spigel PM, Rose DK, Fox EJ. The effects of backward walking training on balance and mobility in an individual with chronic incomplete spinal cord injury: A case report. Physiotherapy Theory and Practice. 2016; 32(7):536–45. doi: 10.1080/09593985.2016.1206155 [DOI:10.1080/09593985.2016.1206155]
39. Sadrossadat SJ, Sadrossadat L. The role of self-esteem on vocational rehabilitation of people with spinal cord injury. Iranian Rehabilitation Journal. 2007; 5(1):56-9.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Archives of Rehabilitation

Designed & Developed by : Yektaweb