دوره 6، شماره 2 - ( تابستان 1384 )                   دوره، شماره، فصل و سال، شماره مسلسل | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- State Welfare Organisatio ، E-mail: Fatemehfakhri@yahoo.com
چکیده:   (12481 مشاهده)

هدف: موضوع تحقیق بررسی تأثیر نمایش درمانی در افزایش مهارت‌های حرکتی و حافظه شنیداری کم توانان ذهنی پسر با هوش بهر 70-55 در دامنه سنی 15-10 سال می‌باشد.

روش بررسی: جامعه آماری مورد نظر از دانش آموزان کم توان‌ذهنی تحت‌پوشش آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران که در سال تحصیلی 84-83 مشغول به تحصیل بوده و باهوش بهر بین 70-55 در دامنه سنی 15-10 سال قرار دارند، تشکیل یافته است. نمونه پژوهشی که افراد آن به صورت تصادفی انتخاب شدند شامل دو گروه آزمایش و گواه بود که در هر گروه 20 نفر قرار داده شد. ابزار پژوهش مورد استفاده در این تحقیق آزمون مهارت‌های حرکتی ـ ادراکی برونینکز ـ اوزرتسکی و آزمون تقویت (توالی) حافظه شنیداری ـ بیانی می‌باشد. میانگین‌های بدست آمده در دو گروه آزمایش و گواه از طریق آزمون آماری تی مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته‌ها: بررسی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه‌های پژوهش در دروس مختلف و نیز خرده آزمونهای انجام شده در مهارتهای حرکتی در اکثر موارد دارای اختلاف آماری معنادار و تغییرات مثبت می‌باشد.

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این تحقیق با معنا داری آماری در سطح آلفای 0/05 (ضریب اطمینان %95) نشان داد که اجرای برنامه نمایش درمانی برای گروه هدف، موجب افزایش مهارت‌های ادراکی و تقویت حافظه شنیداری شده است.

متن کامل [PDF 229 kb]   (2251 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1386/6/13 | پذیرش: 1394/7/18 | انتشار: 1394/7/18