دوره 19، شماره 4 - ( زمستان 1397 )                   دوره، شماره، فصل و سال، شماره مسلسل | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jalili N, Nasr Z, Zare R, Sattari M, Hosseini A. Occupational Performance Priorities of Children With Cerebral Palsy From the Parents’ Perspective. jrehab. 2019; 19 (4) :370-379
URL: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2367-fa.html
جلیلی نسرین، نصر زهرا، زارع روح الله، ستاری مهسا، حسینی سید علی. بررسی اولویت‌های عملکرد کاری در کودکان مبتلا به فلج مغزی: دیدگاه والدین. مجله توانبخشی. 1397; 19 (4) :370-379

URL: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2367-fa.html


1- گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
2- گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. ، satari_mahsa@yahoo.com
3- گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
چکیده:   (1133 مشاهده)
هدف فلج مغزی شامل ناهنجاری‌های غیر‌پیش‌رونده در مغزِ در حال رشد است که منجر به بروز مشکلات حرکتی و محدودیت‌های عملکردی در زندگی روزمره می‌شود. وجود مشکلات حرکتی در کودکان مبتلا به فلج مغزی به کاهش مشارکت در فعالیت‌های روزمره منجر می‌شود که یکی از جنبه‌های مهم سلامت و رشد کودک است و به رشد جسمانی و روانی‌اجتماعی او کمک می‌کند. مشارکت، رضایت از زندگی را ارتقا می‌بخشد. از طرفی دیگر، خانواده نقش برجسته‌ای در شناسایی و تأمین نیازهای رفاهی کودک دارد. همچنین خانواده نقشی اساسی در تضمین سلامت و رفاه کودکان ایفا می‌کند. به همین دلیل است که امروزه توجه به خدمات بهداشتی و مرتبط با رشد، از مدل کودک‌محور سنتی به مدل خانواده‌محور تغییر شکل داده است؛ از این رو فهم اولویت‌های والدین به منظور مشارکت در انجام فعالیت‌های روزمره زندگی کودکان برای ارائه خدمات مراجع‌محور بسیار حائز اهمیت است.
روش بررسی این مطالعه از نوع توصیفی‌تحلیلی است و شرکت‌کنندگان، ۷۸ کودک و نوجوان ۳ تا ۱۸ ساله مبتلا به فلج مغزی و والدینشان در شهر یزد بودند. نمونه‌گیری به صورت دردسترس بود؛ بدین ترتیب که از میان همه مراکز خصوصی و دولتی توانبخشی استان یزد، بر حسب قرعه‌کشی یک مرکز دولتی و دو مرکز خصوصی انتخاب و نمونه‌ها از بین مراجعان به مراکز مذکور انتخاب شدند. اولویت‌های والدین برای مشارکت کودکان در فعالیت‌های روزمره زندگی از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و با کمک مقیاس عملکردی کانادایی بر اساس درکشان از عملکرد کودک و میزان رضایتشان از سطح عملکردی کودک ارزیابی شد. این اولویت‌ها در سه حوزه مراقبت از خود، مولد‌بودن و اوقات فراغت و عملکرد کاری دسته‌بندی شد. همچنین سطح عملکرد حرکتی درشت کودک بر اساس سیستم طبقه‌بندی عملکرد حرکتی درشت به پنج سطح طبقه‌بندی شد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌های به‌دست‌آمده با نسخه ۱۶ نرم‌افزار SPSS انجام شد. به منظورتوصیف داده‌ها از شاخص میانگین، انحراف معیار و آزمون کای‌دو در جدول توافقی با نسبت درست نمایی استفاده شد.۴
یافته‌ها در این مطالعه میانگین سنی کودکان شرکت کننده ۸/۱۲ با انحراف معیار ۴/۲۲ گزارش شد. مهم‌ترین اولویت کارکردی گزارش‌شده از سوی والدین کودکان مبتلا به فلج مغزی، فعالیت‌های مراقبت از خود بوده است. تحرک نیز دومین اولویت مهم کودکان در زندگی روزمره شناخته شده است. همچنین نتایج به‌دست‌آمده از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد بین گروه‌های سنی و سطوح مختلف حرکتی ارتباط معناداری در اولویت‌های گزارش‌شده یافت نشده است (P۰/۰۵).
نتیجه‌گیری والدین اولویت‌های کارکردی را در ابعاد عملکردی مشابهی در گروه‌های سنی و سطوح کارکرد حرکتی درشت مختلف کودکان فلج مغزی گزارش دادند که عمدتاً متمرکز بر فعالیت‌های مراقبت از خود است. این مسئله انعکاسی است از آرزوی والدین برای رفع نیازهای مراقبت از خود، از جانب کودک که نه‌تنها به کاهش فشارهای مراقبتی منجر می‌شود، بلکه به ارتقای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و استقلال در زندگی فردی منجر می‌شود. اولویت مهم دیگر در زمینه مراقبت از خود، تحرک است؛ چراکه کودکان فلج مغزی برای مدیریت فعالیت‌های روزمره به تحرک نیاز دارند. 
متن کامل [PDF 4367 kb]   (603 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (380 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: کاردرمانی
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

فهرست منابع
1. Case-Smith J, O'Brien JC. Occupational therapy for children. Amsterdam: Elsevier Health Sciences; 2013.
2. Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, Goldstein M, Bax M, Damiano D, et al. A report: The definition and classification of Cerebral Palsy April 2006. Developmental Medicine and Child Neurology Supplement. 2007; 109(suppl.109):8-14. [PMID] [PMID]
3. Nobakht Z, Rassafiani M, Rezasoltani P. [Influence of child's disability on encountering environmental barriers to participation of children with Cerebral Palsy (Persian)]. Journal of Rehabilitation Sciences and Research. 2013; 9(2):286-94.
4. Jalili N, Godarzi M, Rassafiani M, Haghgoo H, Dalvand H, Farzi M. [The influenced factors on quality of life of mothers of children with severe Cerebral Palsy: A survey study (Persian)]. Modern Rehabilitation. 2013; 7(3):40-7.
5. Rostam Zadeh O, Amini M, Hasani Mehraban A. [Research paper: Comparison of participation of children with Cerebral Palsy aged 4 to 6 in occupations with normal peers (Persian)]. Journal of Rehabilitation Medicine. 2016; 17(3):192-9. [DOI:10.21859/jrehab-1703192] [DOI:10.21859/jrehab-1703192]
6. Hassani Mehrabanm A, Hasani M, Amini M. The comparison of participation in school-aged Cerebral Palsy children and normal peers: A preliminary study. Iranian Journal of Paediatrics. 2016; 26(3):e5303. [DOI:10.5812/ijp.5303] [DOI:10.5812/ijp.5303]
7. World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability, and Health: Children & Youth Version: ICF-CY. Geneva: World Health Organization; 2007.
8. Michelsen SI, Flachs EM, Uldall P, Eriksen EL, McManus V, Parkes J, et al. Frequency of participation of 8-12-year-old children with Cerebral Palsy: A multi-centre cross-sectional European study. European Journal of Paediatric Neurology. 2009; 13(2):165-77. [DOI:10.1016/j.ejpn.2008.03.005] [PMID] [DOI:10.1016/j.ejpn.2008.03.005]
9. Chiarello LA, Palisano RJ, Maggs JM, Orlin MN, Almasri N, Kang LJ, et al. Family priorities for activity and participation of children and youth with Cerebral Palsy. Physical Therapy. 2010; 90(9):1254-64. [DOI:10.2522/ptj.20090388] [PMID] [DOI:10.2522/ptj.20090388]
10. Committee on Children With Disabilities. Role of the pediatrician in family-centered early intervention services. Pediatrics. 2001; 107(5):1155-7. [DOI:10.1542/peds.107.5.1155] [DOI:10.1542/peds.107.5.1155]
11. Darrah J, Law M, Pollock N. Family-centered functional therapy-a choice for children with motor dysfunction. Infants & Young Children. 2001; 13(4):79-87. [DOI:10.1097/00001163-200113040-00014] [DOI:10.1097/00001163-200113040-00014]
12. Lammi BM, Law M. The effects of family-centred functional therapy on the occupational performance of children with Cerebral Palsy. Canadian Journal of Occupational Therapy. 2003; 70(5):285-97. [DOI:10.1177/000841740307000505] [PMID] [DOI:10.1177/000841740307000505]
13. Mohamadi F, Sourtiji H, Hosseini MS. [A new approach in rehabilitation of children with Cerebral Palsy (Persian)]. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2012; 7(5):758-65.
14. Eyssen I, Beelen A, Dedding C, Cardol M, Dekker J. The reproducibility of the Canadian occupational performance [DOI:10.1191/0269215505cr883oa] [PMID] [DOI:10.1191/0269215505cr883oa]
15. Carswell A, McColl MA, Baptiste S, Law M, Polatajko H, Pollock N. The Canadian occupational performance measure: A research and clinical literature review. Canadian Journal of Occupational Therapy. 2004; 71(4):210-22. [DOI:10.1177/000841740407100406] [PMID] [DOI:10.1177/000841740407100406]
16. Law M, Darrah J, Pollock N, Rosenbaum P, Russell D, Walter SD, et al. Focus on Function-a randomized controlled trial comparing two rehabilitation interventions for young children with Cerebral Palsy. BMC Pediatrics. 2007; 7:31. [DOI:10.1186/1471-2431-7-31] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1186/1471-2431-7-31]
17. Dehghan L, Abdolvahab M, Bagheri H, Dalvand H, Faghih Zade S. [Inter rater reliability of Persian version of gross motor function classification system expanded and revised in patients with Cerebral Palsy (Persian)]. Daneshvar Medicine. 2010; 18(91):37-44.
18. Riahi A, Rassafiani M, Binesh M. [The cross-cultural validation and test-retest and inter-rater reliability of the Persian translation of parent version of the gross motor function classification system for children with Cerebral Palsy (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2013; 13(5):25-30.
19. Law M, Stewart D. Test retest reliability of the COPM with children. Ontario: Occupational Therapy University School of Rehabilitation; 1996.
20. Atashi N, Aboutalebi S, Heidari M, Hosseini SA. Reliability of the Persian version of Canadian occupational performance measure for Iranian elderly population. Iranian Rehabilitation Journal. 2010; 8(12):26-30.
21. Rassafiani M, Sahaf R. Hypertonicity in children with Cerebral Palsy: A new perspective. Iranian Rehabilitation Journal. 2011; 9:66-74.
22. Soleimani F, Vameghi R, Rassafiani M, Akbar Fahimi N, Nobakht Z. Cerebral Palsy: Motor types, gross motor function and associated disorders. Iranian Rehabilitation Journal. 2011; 9:21-31.
23. Law M, Baptiste S, Carswell A, McColl MA, Polatajko H, Pollock N. Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Ottawa, Ontario: Canadian Association of Occupational Therapists; 1998.
24. Brandão MB, Oliveira RH, Mancini MC. Functional priorities reported by parents of children with Cerebral Palsy: Contribution to the pediatric rehabilitation process. Brazilian Journal of Physical Therapy. 2014; 18(6):563-71. [DOI:10.1590/bjpt-rbf.2014.0064] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1590/bjpt-rbf.2014.0064]
25. Gimeno H, Gordon A, Tustin K, Lin JP. Functional priorities in daily life for children and young people with dystonic movement disorders and their families. European Journal of Paediatric Neurology. 2013; 17(2):161-8. [DOI:10.1016/j.ejpn.2012.07.007] [PMID]
26. Maslow AH. A theory of human motivation. Psychological Review. 1943; 50(4):370-96. [DOI:10.1037/h0054346] [DOI:10.1037/h0054346]
27. ØstensjØ S, Øien I, Fallang B. Goal-oriented rehabilitation of preschoolers with Cerebral Palsy-a multi-case study of combined use of the Canadian Occupational Performance Measure (COPM) and the Goal Attainment Scaling (GAS). Developmental Neurorehabilitation. 2008; 11(4):252-9. [DOI:10.1080/17518420802525500] [PMID] [DOI:10.1080/17518420802525500]
28. Pollock N, Stewart D. Occupational performance needs of school-aged children with physical disabilities in the community. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics. 1998; 18(1):55-68. [DOI:10.1080/J006v18n01_04] [DOI:10.1080/J006v18n01_04]
29. Verkerk GJ, Wolf MJM, Louwers AM, Meester Delver A, Nollet F. The reproducibility and validity of the Canadian Occupational Performance Measure in parents of children with disabilities. Clinical Rehabilitation. 2006; 20(11):980-8. [DOI:10.1177/0269215506070703] [PMID] [DOI:10.1177/0269215506070703]
30. Gharebaghy S, Mirbagheri S, Khazaeli Kh. Occupational performance in children aged 6 to 13 Years with Cancer. Function and Disability Journal. 2018; 1(1):44-50 [DOI:10.30699/fdisj.01.1.49]
31. Palisano RJ, Shimmell LJ, Stewart D, Lawless JJ, Rosenbaum PL, Russell DJ. Mobility experiences of adolescents with Cerebral Palsy. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics. 2009; 29(2):133-53. [DOI:10.1080/01942630902784746] [PMID] [DOI:10.1080/01942630902784746]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Archives of Rehabilitation

Designed & Developed by : Yektaweb