فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی- سیاست های مالی
سیاست های مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/17 | 
هزینه چاپ:
 به استحضار نویسندگان محترم می رساند، بنا بر تصویب هیئت رئیسه دانشگاه از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ هزینه بررسی و چاپ مقالات رایگان میباشد. لذا از این تاریخ به بعد تا اطلاع ثانوی، وجهی از نویسندگان مقالات دریافت نخواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی:
http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/find.php?item=1.96.48.fa
برگشت به اصل مطلب