فصلنامه آرشیو توانبخشی- سیاست های مالی
سیاست های مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/17 | 
به استحضار نویسندگان محترم می‌رساند، بنا بر تصویب هیئت رئیسه دانشگاه، هزینه چاپ برای مقالاتی که از اول مهر ۱۴۰۲ دریافت شده‌اند مبلغ ۳ میلیون تومان است. این مبلغ پس از پذیرش مقاله  از نویسندگان دریافت خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه آرشیو توانبخشی:
http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/find-1.96.48.fa.html
برگشت به اصل مطلب