فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی- چگونگی تعرفه انتشار مقاله
سیاست‌های مالی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱ | 
سیاست‌های مالی نشریه

دستاوردهای مطالعاتی‌ که از پژوهش‌های علمی دقیق و تحقیقات میدانی پژوهشگران برآمده باشد، در این مجله قابل انتشار خواهد بود. مقالاتی که برای چاپ در این نشریه ارسال می‌شود، پس از دریافت و تایید اولیه، پس از اخذ هزینه بررسی جهت داوری ارسال و نتیجه آن به نویسندگان مقاله  اعلام می‌شود. مقالات در صورت پذیرش در مرحله داوری،‌ پس از اخذ هزینه نشر از نویسنده (مطابق هزینه نشر در سال انتشار)، برای انتشار آماده می‌گردد. مقالات نشریه برای مخاطبان و خوانندگان به صورت رایگان و دسترسی آزاد در دسترس خواهد بود.


 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی:
http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/find.php?item=1.90.47.fa
برگشت به اصل مطلب