فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی- چگونگی تعرفه انتشار مقاله
سیاست‌های مالی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۸ | 
سیاست‌های مالی نشریه

دستاوردهای مطالعاتی‌ای که از پژوهش‌های علمی دقیق و تحقیقات میدانی پژوهشگران برآمده باشد، در این مجله قابل انتشار خواهد بود. مقالاتی که برای چاپ در این نشریه ارسال می‌شود، پس از دریافت و تایید اولیه جهت داوری ارسال و نتیجه آن به نویسندگان مقاله  اعلام می‌شود. مقالات در صورت پذیرش،‌ به‌صورت رایگان برای انتشار آماده می‌گردد. مقالات نشریه نیز به صورت رایگان و دسترسی آزاد برای مخاطبان در دسترس خواهد بود.


 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی:
http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/find.php?item=1.90.47.fa
برگشت به اصل مطلب