فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی- اهداف و حیطه عمل
اهداف و زمینه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اهداف و زمینه‌ها
 
این مجله در زمینه‌های علوم پیراپزشکی و توان‌بخشی،‌ ارتز و پروتز، بینایی‌سنجی،‌ شنوایی،‌ علوم آزمایشگاهی،‌ گفتاردرمانی،‌ کاردرمانی‌، فیزیوتراپی،‌ رادیولوژی و‌ فناوری اطلاعات سلامت پذیرای دستاوردهای علمی پژوهشگران گرامی است. محققان می‌توانند حاصل مطالعات خود را در قالب مقالات پژوهشی اصیل،‌ مروری (مرور اپیدمولوژیک،‌ مرور کوتاه و فراتحیل)‌، گزارش موردی، نامه به سردبیر، سرمقاله و یادداشت روش‌شناختی‌ برای نشریه ارسال نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی:
http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/find.php?item=1.66.20.fa
برگشت به اصل مطلب