دوره 8، شماره 1 - ( بهار 1386 )                   دوره، شماره، فصل و سال، شماره مسلسل | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
2- ، E-mail: mansoure@modares.ac.ir
چکیده:   (7189 مشاهده)

هدف: ترکیبات زیادی را می توان نام برد که برای سلولهای عصبی دارای نقش محافظتی هستند. یکی از این مواد ملاتونین است که به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی و جمع کننده رادیکالهای آزاد مطرح می‌باشد.هدف این مطالعه بررسی تأثیر ملاتونین بر (کورتکس) کورتکس حسی- حرکتی مغز موش بعد از ایجاد ضایعه مغزی با استفاده از شوک سرمایی بود.

 روش بررسی: به منظور دستیابی به این هدف، در یک مطالعه مداخله‌ای و تجربی ملاتونین با دوزهای mg/kg 100 و 50، 5، 1 به صورت داخل صفاقی به موشهایی گروههای آزمون از کل موش‌هایی که بطور تصادفی به 8 گروه تقسیم شده بودند و در ناحیه آهیانه (پاریتال) مغز آنها با استفاده از شوک سرمایی ضایعه ایجاد شده بود تزریق شد. تزریق در سه نوبت (0/5 ساعت قبل، 24 ساعت و 48 ساعت بعد از ایجاد ضایعه) انجام شد. 72 ساعت بعد از ایجاد ضایعه، مغز موش‌ها برداشته شد و برشهایی به منظور مطالعه با میکروسکوپ نوری تهیه و پس از رنگ آمیزی کرزیل ویوله، مطالعات ایمونوهیستوشیمیایی به منظور بررسی آنتی بادی‌های Bax و Survivin در مقاطع بافتی انجام و نهایتاً سلولهای زنده در قشر مغز این موش‌ها شمارش شد.

یافته‌ها: نتایج حاصله نشان داد که شوک سرمایی به شکل معنی‌داری باعث کاهش تعداد سلولهای زنده شده است. تجویز ملاتونین بعد از ایجاد ضایعه در گروه‌های مورد مطالعه باعث افزایش تعداد سلولهای زنده شد. افزایش تعداد این سلولها در گروه‌هایی که ملاتونین را با دوزهای پایین (mg/kg 1 و 5) دریافت کردند نسبت به گروه کنترل معنی‌دار نبوده، ولی در گروهی که ملاتونین را با دوزبالا دریافت کردند (mg/kg 50)، افزایش تعداد سلولها نسبت به گروه کنترل معنی‌دار بود (P>0/05). دوز mg/kg 100 سمی بود. بررسی‌های ایمونوهیستوشیمی نشان دادکه مسیرهای مختلف مرگ سلولی (نکروز وآپوپتوز) به دنبال شوک سرمایی ایجاد گردیده است.

 نتیجه‌گیری: تجویز ملاتونین با دوز مناسب می تواند سبب کاهش آسیب ناحیه قشری در مغز موش‌هایی که بااستفاده از شوک سرمایی دچار ضایعه مغزی شده اند، گردد و به این ترتیب باعث کاهش مرگ سلولها بعد از ایجاد ضایعه گردد.

متن کامل [PDF 325 kb]   (2043 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1386/4/30 | پذیرش: 1394/7/19 | انتشار: 1394/7/19