دوره 19، شماره 4 - ( زمستان 1397 )                   دوره، شماره، فصل و سال، شماره مسلسل | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jalili N, Nasr Z, Zare R, Sattari M, Hosseini A. Occupational Performance Priorities of Children With Cerebral Palsy From the Parents’ Perspective. jrehab. 2019; 19 (4) :370-379
URL: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2367-fa.html
جلیلی نسرین، نصر زهرا، زارع روح الله، ستاری مهسا، حسینی سید علی. بررسی اولویت‌های عملکرد کاری در کودکان مبتلا به فلج مغزی: دیدگاه والدین. مجله توانبخشی. 1397; 19 (4) :370-379

URL: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2367-fa.html


1- گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
2- گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. ، satari_mahsa@yahoo.com
3- گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
متن کامل [PDF 4367 kb]   (327 دریافت)     |   چکیده (HTML)  (573 مشاهده)
متن کامل:   (143 مشاهده)
مقدمه
فلج مغزی به اختلالات غیر‌پیش‌رونده در حرکت و وضعیت اطلاق می‌شود که به دنبال ضایعه عصبی روی می‌دهد [1] و به بروز دسته‌ای از نقایص عصب‌شناختی، حرکتی و کوتاهی‌ها و بدشکلی‌ها و محدودیت‌های عملکردی منجر می‌شود [2 ،1]. میزان بروز فلج مغزی 1/4 تا 2/4 در هر هزار تولد زنده است [1]. این ضایعه ممکن است قبل، حین یا بعد از تولد رخ دهد. اگرچه نقایص حرکتی و پوسچر یکی از مشخصه‌های اصلی کودکان مبتلا به فلج مغزی است، این کودکان از مشکلات همراه دیگری ازجمله اختلالات حسی، ادراکی، شناختی، ارتباطی، رفتاری و صرع نیز رنج می‌برند [3 ،1] که باعث محدودیت در اعمال فردی و کاهش مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی می‌شود [4]. مشارکت کودکان فلج مغزی نسبت به کودکان عادی هم‌سن‌و‌سالشان در جامعه کمتر است [3].
مطالعات انجام‌شده در ایران نیز حاکی از آن است که مشارکت کودکان فلج مغزی در کارهای روزمره کمتر از کودکان سالم است و ناتوانی جسمانی می‌تواند فعالیت روزمره فرد و مشارکت اجتماعی کودک را تحت تأثیر قرار دهد [6 ،5]. طبق مدل طبقه‌بندی بین‌المللی کارکرد ناتوانی و سلامت مشارکت، به درگیر‌شدن فرد در موقعیت‌های زندگی گفته می‌شود و یکی از اجزای مهم کارکرد و سلامتی است [7]. مشارکت بر رشد و شکوفایی کودک تأثیر بسزایی دارد. ازجمله اینکه او با مشارکت، مهارت‌ها و شایستگی‌های مورد‌نیاز برای کسب موفقیت در خانه، اجتماع و زندگی را رشد می‌دهد [8 ،7 ،3]. مشارکت در فعالیت‌های روزمره یکی از جنبه‌های مهم سلامتی، تندرستی و رشد کودک است. مشارکت به رشد جسمانی و روانی اجتماعی کودک کمک می‌کند. همچنین مشارکت رضایت از زندگی را ارتقا می‌بخشد [9 ،7].
مطالعات نشان می‌دهند کودکان ناتوان در مقایسه با کودکان غیرناتوان محدودیت مشارکت بیشتری در انجام فعالیت‌ها تجربه می‌کنند. همچنین مشارکت آن‌ها در فعالیت‌ها تنوع کمتری دارد؛ زیرا بسیاری از این فعالیت‌ها، به‌ویژه فعالیت‌های فیزیکی، تفریحی و مهارتی نیاز به حضور در محیط‌های خارج و توانایی فیزیکی دارند. به نظر می‌رسد کودکان فلج مغزی به دلیل مشکلات فیزیکی و همچنین مشکلاتی که در زمینه حمل‌و‌نقل و نبود تطابقات ساختاری وجود دارد، امکان مشارکت کمتری در این فعالیت‌ها داشته‌اند. همچنین نشان داده شده است که مشارکت کودکان مبتلا به فلج مغزی و دیگر آسیب‌های نورولوژیکال بیشتر از دیگر گروه‌های ناتوان، محدود شده است [6 ،5]. 
از سوی دیگر خانواده نقش اساسی در تضمین سلامت و رفاه کودکان ایفا می‌کند و به همین دلیل است که امروزه توجه به خدمات بهداشتی و مرتبط با رشد، در مدل کودک‌محور سنتی به مدل خانوادهمحور تغییر شکل داده است [10].
این دیدگاه مراجع‌مدار بر نوعی همکاری اشتراکی بین بیمار و درمانگر تأکید دارد و باعث می‌شود [13-11] به تبعیت از آن رضایتمندی بیمار افزایش و عملکرد او بهبود یابد [14]؛ از این رو در کاردرمانی مراجع‌محور، احترام به بیمار و مشارکت بیمار و خانواده در تصمیم‌گیری‌ها مهم‌ترین عامل درمان است. در این نوع کاردرمانی از نیازهای بیمار دفاع می‌شود [15] و در مسیر رسیدن به اهداف مورد نیاز کودکان فلج مغزی و خانواده‌هایشان در جریان سیستم مراقبت از سلامت گام برداشته می‌شود.
کودکان فلج مغزی در مقایسه با کودکان طبیعی همسال بیشتر فعالیت‌ها را با کمک خانواده انجام می‌دهند و کودکان همسال سالم این فعالیت‌ها را بیشتر به‌تنهایی یا با دوستانشان انجام می‌دهند. این مسئله به فشارهای مراقبتی برای والدین کودکان فلج مغزی و منجر به وابستگی و عدم استقلال در انجام امور روزمره منجر می‌شود. از سوی دیگر عمدتاً درمانگران اهداف جلسات درمانی را انتخاب می‌کنند و این جلسات بر کسب رشد حرکتی متمرکز هستند.
می‌شناسند، می‌توانند به دستیابی، تنظیم اهداف و اولویت‌های درمانی از لحاظ سطوح کارکرد که بیشتر متمرکز بر سطوح مشارکت و فعالیت کودک است، کمک شایانی داشته باشند. همچنین می‌توانند در تسهیل راهبردهای درمانی برای ارتقای مشارکت کودکان در جامعه و مستقل شدن در زندگی روزمره مؤثر باشند [16]. چیارلو و همکاران در مطالعه خود نیازهای مشارکتی کودکان فلج مغزی را از دیدگاه والدین بررسی کرد و نشان داد مهم‌ترین اولویت والدین، بدون توجه به سن و سطح عملکرد حرکتی درشت کودکان، انجام فعالیت‌های روزمره زندگی در مسیر کسب استقلال است [9].
همچنین تأکید بسیار سازمان جهانی بهداشت بر اهمیت مشارکت فعال در امور روزمره به عنوان یک شاخصه مهم سلامتی، سیستم‌های بهداشتی و اجتماعی جوامع مختلف را بر آن داشته است تا بر درک بیشتر مشارکت و اندازه‌گیری آن در افراد مختلف جامعه و نیز تسهیل آن بپردازند. در این خصوص متخصصان کاردرمانی وظیفه دارند تا از طریق کار، سلامت و بهداشت، زندگی افراد را بهبود ببخشند. درواقع در کاردرمانی تمرکز بر افزایش توانمندی افراد و گروه‌ها برای مشارکت در کارهای روزمرهای است که برای آن‌ها معنادار است تا به دنبال آن بتوانند کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهند.
در ایران مطالعه‌ای یافت نشد که اولویت مشارکت کودکان فلج مغزی از دیدگاه والدین بررسی شده باشد؛ بنابراین، اطلاعات ندکی در این زمینه در ایران وجود دارد و اولویت‌های درمانی در جامعه فعلی بیشتر از سوی درمانگران تعیین می‌شود؛ از این رو این پژوهش بر آن است با استفاده از مقیاس عملکرد کانادایی اولویت مشارکت کودکان فلج مغزی را از دیدگاه والدین بررسی کند تا بتواند با تمرکز بر رویکردهای مراجع‌محور اهداف دقیق‌تری را در مداخلات درمانی برای بهبود مشارکت و سلامتی مراجعان مدنظر قرار دهد.

روش بررسی
این مطالعه از نوع توصیفی‌تحلیلی است که با هدف بررسی نیازهای عملکردی کودکان فلج مغزی به منظور مشارکت در امور روزمره از دیدگاه والدین صورت گرفت.

مشارکت‌کنندگان
جامعه آماری این مطالعه، تمامی مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی و مراقب اصلی کودک بودند. تمامی این جامعه آماری اهل شهر یزد بودند و حجم نمونه با توجه به مطالعات انجام‌شده قبلی و بر اساس فرمول حجم نمونه تخمین زده شد.

 


 
روش نمونه‌گیری به صورت در‌دسترس بود؛ بدین ترتیب که از میان مراکز توانبخشی دولتی و خصوصی موجود در سطح شهر، اسامی مرکزها را بر قطعه‌های کاغذ جداگانه نوشته و 3 مرکز به طور تصادفی انتخاب شدند؛ یک مرکز دولتی (مرکز روزانه توان‌یابان) و 2 مرکز خصوصی (مرکز توانبخشی سینا و مرکز توانبخشی بهار). نمونه‌ها از بین مراجعان به مراکز مذکور بر حسب ملاک‌های ورود و خروج انتخاب شدند. تعداد 78 نفر در طرح شرکت کردند. این پژوهش در اسفند 1395 انجام شده است.

معیارهای ورود و خروج
ملاک‌های ورود شامل تشخیص فلج مغزی از سوی پزشک متخصص مغز و اعصاب کودکان بدون همراهی مشکلات روان‌پزشکی مانند اوتیسم، بیش‌فعالی، سرطان و قرارگرفتن در بازه سنی 3 تا 18 سال بود. همچنین مادرانی می‌توانستند در این مطالعه شرکت کنند که نقش اصلی مراقبت از کودک را برعهده داشته باشند. معیار خروج از مطالعه نیز تمایل‌نداشتن خانواده با وجود موافقت اولیه برای همکاری در پژوهش، در نظر گرفته شد.پس از کسب رضایت از والدین، اطلاعات تاریخچه‌ای مرتبط با کودک و مادر از طریق پرسش‌نامه اطلاعات جمعیت‌شناختی و سطح عملکرد حرکتی درشت کودک بر اساس سیستم طبقه‌بندی عملکرد حرکتی درشت سنجیده شد.

ابزارهای ارزیابی
سیستم طبقه‌بندی عملکرد حرکتی درشت، سیستم طبقه‌بندی استاندارد مشاهده‌ای است که کودکان فلج مغزی را بر اساس توانایی‌های حرکتی درشت کنونی، محدودیت در عملکرد حرکتی درشت و نیاز به تکنولوژی و وسایل کمکی، در 5 سطح تقسیم‌بندی می‌کند؛ به طوری که سطح 1 حداکثر استقلال در عملکرد حرکتی و سطح 5 حداقل استقلال در عملکرد حرکتی را نشان می‌دهد. این آزمون، آزمونی معتبر و استفاده از آن آسان است و به طور وسیع در سطح جهانی از آن استفاده می‌شود.نسخه والدین و متخصصان این ابزار به فارسی ترجمه و روایی و پایایی آن بررسی و تأیید شده است [18 ،17].
مقیاس عملکردی کانادایی مقیاس اندازه‌گیری مراجع‌محور است که درک از خود مراجع را در 3 حوزه مراقبت از خود، مولد‌بودن و اوقات فراغت و عملکرد کاری با استفاده مصاحبه‌ای نیمه‌ساختاریافته اندازه‌گیری می‌کند. این مقیاس به مراجع کمک می‌کند اهداف را شناسایی کند. سپس از مراجع خواسته می‌شود عملکرد و رضایت را بر اساس مقیاس 10رتبه‌ای نمره‌دهی کند. مقیاس عملکردی کانادایی همچنین می‌تواند از طرف والدین تکمیل شود که در این پژوهش پرسش‌نامه را والدین پر کرده‌اند [19].
آتشی و همکاران روایی و پایایی مقیاس در شهر تهران را انجام دادهاند که میزان توافق بین کارشناسان در زمینه بهره‌وری در بخش رضایتمندی 9/75، بیشترین مقدار و در زمینه مراقبت از خود در بخش رضایتمندی 3/75، کمترین مقدار را به خود اختصاص داده بود و پایایی آزمون در هر سه قسمت از نظر اهمیت و رضایتمندی پایایی بالای 0/78 داشت [20]. 

تجزیه و تحلیل آماری
برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از نسخه 16 نرم‌افزارSPSS استفاده شد. به منظورتوصیف داده‌ها از شاخص میانگین و انحراف معیار و آزمون آماری کای‌دو در جدول توافقی و نسبت درست‌نمایی استفاده شد. سطح معنی‌داری 0/05 در نظر گرفته شده است.

یافته‌ها
از بین 78 نفر کودک، کوچک‌ترین شرکت‌کننده 3ساله و بزرگ‌ترین 18ساله بود و 35/9 درصد (28 نفر) زیر 5 سال، 41 درصد (32 نفر) بین 6 تا 11 سال و 23/1 درصد (18 نفر) بین 12 تا 18 سال داشتند. میانگین و انحراف معیار سن کودکان 4/21±8/12 بود. شدت آسیب عملکرد حرکتی درشت به سه طبقه خفیف (سطوح 1 و 2 سامانه طبقه‌بندی عملکرد حرکتی درشت)، متوسط [3] و شدید [5 ،4] طبقه‌بندی شد [18 ،17] که نتایج تحلیل نشان داد از نظر عملکرد حرکتی درشت کودک 29 نفر (37/2 درصد) در وضعیت خفیف، 16 نفر (20/5 درصد) در وضعیت متوسط و 33 نفر (42/3 درصد) در وضعیت شدید بودند.

 


 


 

برای بررسی تأثیر سن کودک بر اولویت والدین، ابتدا سن کودک به سه گروه زیر 5 سال، 6 تا 11 سال و 12 تا 18 سال دسته‌بندی شد و سپس با استفاده از آزمون نسبت درست‌نمایی تفاوت موجود بررسی شد (جدول‌های شماره 1 و 2). تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد تفاوت موجود در اولویت والدین در ابعاد کلی و خرده‌مقیاس‌های پرسش‌نامه مقیاس عملکردی کانادایی در گروه‌های سنی مختلف از نظر آماری معنادار نیست (0/05≥P).
برای بررسی تأثیر عملکرد حرکتی درشت کودک بر اولویت والدین، از آزمون با نسبت درست‌نمایی استفاده شد که نتایج آن در جدول‌های شماره ۳ و ۴ آمده است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد تفاوت موجود در اولویت والدین بر حسب شدت عملکرد حرکتی درشت کودک تنها در دومین اولویت مهم والدین (0/015=P) و در حوزه ابعاد کلی از نظر آماری معنادار است.

بحث
کاردرمانگران بر این باورند بالانس کاری برای سلامت و بهزیستی ضروری است. بالانس کاری بر اساس مدت‌زمانی مشخص می‌شود که به فعالیت‌های مراقبت از خود‌تولیدی و اوقات فراغت اختصاص داده می‌شود. فلج مغزی یکی از شایع‌ترین علت‌های مشکلات حرکتی در کودکان است که با توجه به سایر مشکلات همراه، محدودیت زیادی در انجام فعالیت‌های روزمره زندگی کودک ایجاد می‌کند و او را دچار ایمبالانس کاری می‌کند و بخش زیادی از امور فردی آنان را خانواده انجام می‌دهد [22 ،21]؛ از این رو با توجه به نقش پررنگ و تعیین کننده کاردرمانی در زمینه توانبخشی کودکان فلج مغزی، درنظرگرفتن اولویت‌های خانواده با توجه به رویکردهای مراجع‌محور مهم است. در این بررسی اولویت‌های والدین در سه زمینه فعالیت‌های روزانه زندگی، فعالیت‌های تولیدی و اوقات فراغت برای کودکان فلج مغزی 3 تا 18 سال مشخص می‌شود و مسیر را برای کاردرمانگران روشن و شفاف می‌کند.

 
 


 

نتایج این پژوهش نشان داد مراقبت از خود اولین اولویت بیشتر والدین برای کودکانشان است و در هر سه گروه سنی بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است. مراقبت از خود چنان حیطه مهم وگسترده‌ای است که طبق جدول شماره 3، والدین اولویت دوم خود را نیز به آن اختصاص داده‌اند و مطمئناً همه والدین از اهمیت این مسئله آگاه هستند.
حیطه مراقبت از خود در این پژوهش طبق مقیاس عملکردی کانادایی شامل مراقبت شخصی، تحرک و مدیریت اجتماعی است [23]. در این میان فعالیت‌های شخصی (از قبیل حمام کردن، لباس پوشیدن، غذاخوردن و غیره) و تحرک (حرکت و جابه‌جایی) اهمیت ویژه‌ای داشته‌اند.
کودکان شرکت‌کننده در این بررسی بر اساس مقیاس طبقه‌بندی عملکرد حرکتی درشت به سه دسته (خفیف، متوسط، شدید) تقسیم‌بندی شده بودند. والدین صرف‌نظر از سطح مهارت‌های حرکتی درشت کودک خود، به دنبال بهبود مهارت‌های مرتبط با مراقبت شخصی بودند و بر اساس جدول‌های 3 و 4 همچنان اولین و دومین اولویت خانواده‌ها مراقبت از خود است و در این میان مراقبت شخصی و تحرک نسبت به سایر مسائل، اولویت‌های مهم خانواده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند؛ از این‌رو مهم‌ترین اولویت والدین در تمامی گروه‌های سنی و تمام سطوح حرکتی انجام امور مراقبت از خود است. نتایج این مطالعه با مطالعات چیارِلو و همکاران، برانداو و همکاران، و گیمنو و همکاران همسو است [25 ،24 ،9].
همان‌طور که نتایج نشان داد اولویت والدین در ابعاد کلی مشارکت (مراقبت از خود، بهرهوری و اوقات فراغت) برای کودکان مبتلا به فلج مغزی چندان وابسته به سن و سطح حرکتی درشت کودک نیست. برانداو و همکاران در سال 2014 اولویت کارکردی از سوی والدین 75 کودک مبتلا به فلج مغزی 3 تا 16 ساله را بررسی کردند و نتایج حاکی از آن بود که عمده‌ترین نیاز کارکردی مراقبان مرتبط با فعالیت‌های مراقبت از خود (48/2 درصد) است [24]. این نتیجه هم‌راستا با این تئوری روان‌شناختی است که افراد ابتدا به دنبال نیازهای اولیه روزمره خود هستند و سپس در جست‌وجوی راهکارهایی برای رسیدن به فعالیت‌های اوقات فراغت و موفقیت‌های تحصیلی برخواهند آمد [26 ،25].
والدین کودکان مبتلا به فلج مغزی، بدون توجه به سن کودک خواهان کسب استقلال و کفایت فرزند خود در مراقبت‌های شخصی و تحرک بودند. مطالعات قبلی نیز نشان داده است مهم‌ترین اولویت برای والدین کودکان مبتلا به فلج مغزی و سایر کودکان با مشکلات جسمانی، کارهای مربوط به مراقبت از خود است [29-27 ،9]. با توجه به این واقعیت که افراد برای انجام فعالیت‌های روزمره خود نیاز به تحرک‌پذیری دارند، تحرک کودکان به عنوان دومین اولویت مطرح شده است. این یافته مطالعه حاضر با یافته قره‌باغی همسو است [30].
به دلیل نقش معنادار مراقبت‌های فردی در استقلال دوران کودکی به نظر می‌رسد مراقبت فردی یکی از مهم‌ترین چالش‌های کاری در افراد فلج مغزی است. قره‌باغی و همکاران نیز در مطالعه خود عملکردهای کاری را در کودکان مبتلا به سرطان بررسی کردند. نتیجه مطالعه مذکور با این مطالعه نیز همسو است و مراقبت از خود مهم‌ترین اولویت کاری در انجام امور روزمره کودکان مبتلا به سرطان است. در مطالعه قره‌باغی و همکاران نشان داده شد این کودکان به دلایل عوارض ثانویه درمان یا دوره‌های بستری در بیمارستان از ایمبالانس کاری رنج می‌برند و به دلیل شرایط خاص بیماری این کودکان، عمدتاً فعالیت‌های روزمره و امور شخصی آن‌ها را والدین و اعضای خانواده انجام می‌دهند و نتایج آن با این مطالعه همسو است. همچنین در این مطالعه نشان داده شد تقریباً نیمی از کودکان مبتلا به سرطان در انجام امور مراقبت از خود وابسته هستند و بیشتر زمان خود را در تنهایی یا با کودکان کوچک‌تر می‌گذرانند؛ بنابراین، بیشتر تمایل دارند به مشارکت در فعالیت‌هایی بپردازند که چندان معنادار نیست.
مشارکت محدود یا شرکت در فعالیت‌هایی که معنادار نیست می‌تواند منجر به احساس ضعف در خودکارآمدی و نیز تمایلات منفعل شود و کیفیت زندگی این کودکان را تحت تأثیر قراردهد [30]. تمرکز والدین بر حیطه مراقبت از خود، از جمله مراقبت شخصی مانند لباس پوشیدن، غذاخوردن و حمام کردن در سنین و سطوح حرکتی درشت مختلف تفاوت معناداری نشان داده نشد. این تمرکز والدین، برای کودکان با سنین پایین، در راستای اکتساب مراحل رشدی است، اما استمرار این مسئله در کودکان با سنین بالاتر می‌تواند انعکاسی از آرزوی والدین برای رفع نیازهای مراقبت از خود، از طرف کودک باشد که رفع این نیازها نه‌تنها به کاهش فشارهای مراقبتی منجر می‌شود، بلکه به روابط اجتماعی مطلوب فرد با همسالان، مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و انتقال به یک زندگی مستقل منجر می‌شود.
تحرک دومین اولویت والدین در حیطه مراقبت از خود است. به این دلیل که کودکان فلج مغزی برای مدیریت فعالیت‌های روزمره به تحرک نیاز دارند. اهمیت این مسئله از دیدگاه والدین در تمام گروه‌های سنی و سطوح حرکتی نشان از ارزش توانمندی کودکان در جابه‌جایی از یک مکان به مکان دیگر به منظور فعالیت و مشارکت در فعالیت‌های روزمره است. در پژوهش کیفی که پالیزانو درباره بررسی اولویت‌های مشارکتی از دیدگاه کودکان انجام داده نیز تحرک یکی از مسائل مهم مطرح شده بود [31]. هرچند در مطالعه برانداو دیده شد که از دیدگاه والدین، تحرک کودکان جوان‌تر نسبت به سایر گروه‌های سنی اهمیت بیشتری دارد [24].

نتیجه‌گیری
نتایج نشان داد والدین اولویت‌های کارکردی را در ابعاد عملکردی مشابهی در گروه‌های سنی و سطوح کارکرد حرکتی درشت مختلف کودکان فلج مغزی گزارش دادند که عمدتاً متمرکز بر فعالیت‌های مراقبت از خود است. از این رو کاردرمانگران باید با درنظر‌گرفتن اهمیت مداخلات مراجع‌محور در حوزه خدمات کاردرمانی به این مسئله مهم توجه خاصی داشته باشند و مداخلات خود را بر تمامی زمینه‌های مرتبط با اولویت‌های مهم و معنادار مراجعان متمرکز کنند. مطمئناً در چنین مسیری همکاری و رابطه درمانگر والد نیز تقویت ‌می‌شود و تا آنجا که میسر باشد به اهداف خانواده وکودک دست خواهیم یافت.
از جمله مهم‌ترین محدودیت‌هایی که وجود داشت می‌توان به همکاری‌نکردن والدین و مراکز توانبخشی برای تکمیل پرسش‌نامه‌ها و محدودیت اجرایی با توجه به زمان و تعطیلی مراکز و مدارس اشاره کرد. همچنین پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های بعدی اولویت‌های مشارکتی از دیدگاه کودک و والد با هم مقایسه شود. همچنین در حجم نمونه بیشتر، در رده‌های سنی متفاوت و در گروه‌های مختلف ناتوان نیز اولویت‌های مشارکتی بررسی و با هم مقایسه شود. همچنین انجام مطالعات کیفی و بررسی اولویت والدین در کودکان زیر 3 سال برای ارائه مداخلات مراجع‌محور زودهنگام در این زمینه بسیار سودمند خواهد بود. توجه به استفاده از رویکردهای مراجع‌محور در درمان نیز می‌تواند به تسهیل راهبردهای درمانی برای ارتقای مشارکت کودکان در جامعه و مستقل‌شدن در زندگی روزمره‌شان کمک شایانی کند.

ملاحظات اخلاقی
پیروی از اصول اخلاق پژوهش

در پژوهش حاضر به شرکت‌کنندگان اطمینان داده شد که اطلاعات آن‌ها نزد پژوهشگر محرمانه باقی خواهد ماند و شرکت‌کنندگان می‌توانند هر زمان به ادامه همکاری در پژوهش تمایلی نداشتند از طرح پژوهشی خارج شوند. همچنین برای شرکت در پژوهش از شرکت‌کنندگان رضایت‌نامه کتبی گرفته شد. برای لحاظ کردن مسائل اخلاقی، اطلاعات شرکت‌کنندگان بدون نام گرفته شد. 
حامی مالی
مقاله حاضر حاصل طرح پژوهشی مصوب نیست و در قالب سمینار دانشجویی انجام شده است.

مشارکت نویسندگان
مفهوم‌سازی: نسرین جلیلی، سید علی حسینی، مهسا ستاری؛ روش شناسی: نسرین جلیلی، سید علی حسینی، مهسا ستاری؛ تحلیل: نسرین جلیلی، مهسا ستاری؛ تحقیق و بررسی: روح‌الله زارع، زهرا نصر، مهسا ستاری، نسرین جلیلی؛ منابع: روح‌الله زارع، زهرا نصر، نسرین جلیلی، مهسا ستاری؛ نگارش پیش‌نویس: روح‌الله زارع، زهرا نصر، نسرین جلیلی؛ ویراستاری و نهایی‌سازی: نسرین جلیلی، مهسا ستاری، سید علی حسینی؛ بصری‌سازی و نظارت: نسرین جلیلی، مهسا ستاری، سید علی حسینی؛ مدیریت پروژه: نسرین جلیلی؛ و تأمین مالی: روح‌الله زارع، زهرا نصر.

تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

 
References
 1. Case-Smith J, O’Brien JC. Occupational therapy for children. Amsterdam: Elsevier Health Sciences; 2013.
 2. Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, Goldstein M, Bax M, Damiano D, et al. A report: The definition and classification of Cerebral Palsy April 2006. Developmental Medicine and Child Neurology Supplement. 2007; 109(suppl.109):8-14. [PMID]
 3. Nobakht Z, Rassafiani M, Rezasoltani P. [Influence of child’s disability on encountering environmental barriers to participation of children with Cerebral Palsy (Persian)]. Journal of Rehabilitation Sciences and Research. 2013; 9(2):286-94.
 4. Jalili N, Godarzi M, Rassafiani M, Haghgoo H, Dalvand H, Farzi M. [The influenced factors on quality of life of mothers of children with severe Cerebral Palsy: A survey study (Persian)]. Modern Rehabilitation. 2013; 7(3):40-7.
 5. Rostam Zadeh O, Amini M, Hasani Mehraban A. [Research paper: Comparison of participation of children with Cerebral Palsy aged 4 to 6 in occupations with normal peers (Persian)]. Journal of Rehabilitation Medicine. 2016; 17(3):192-9. [DOI:10.21859/jrehab-1703192]
 6. Hassani Mehrabanm A, Hasani M, Amini M. The comparison of participation in school-aged Cerebral Palsy children and normal peers: A preliminary study. Iranian Journal of Paediatrics. 2016; 26(3):e5303. [DOI:10.5812/ijp.5303]
 7. World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability, and Health: Children & Youth Version: ICF-CY. Geneva: World Health Organization; 2007.
 8. Michelsen SI, Flachs EM, Uldall P, Eriksen EL, McManus V, Parkes J, et al. Frequency of participation of 8-12-year-old children with Cerebral Palsy: A multi-centre cross-sectional European study. European Journal of Paediatric Neurology. 2009; 13(2):165-77. [DOI:10.1016/j.ejpn.2008.03.005] [PMID]
 9. Chiarello LA, Palisano RJ, Maggs JM, Orlin MN, Almasri N, Kang LJ, et al. Family priorities for activity and participation of children and youth with Cerebral Palsy. Physical Therapy. 2010; 90(9):1254-64. [DOI:10.2522/ptj.20090388] [PMID]
 10. Committee on Children With Disabilities. Role of the pediatrician in family-centered early intervention services. Pediatrics. 2001; 107(5):1155-7. [DOI:10.1542/peds.107.5.1155]
 11. Darrah J, Law M, Pollock N. Family-centered functional therapy-a choice for children with motor dysfunction. Infants & Young Children. 2001; 13(4):79-87. [DOI:10.1097/00001163-200113040-00014]
 12. Lammi BM, Law M. The effects of family-centred functional therapy on the occupational performance of children with Cerebral Palsy. Canadian Journal of Occupational Therapy. 2003; 70(5):285-97. [DOI:10.1177/000841740307000505] [PMID]
 13. Mohamadi F, Sourtiji H, Hosseini MS. [A new approach in rehabilitation of children with Cerebral Palsy (Persian)]. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2012; 7(5):758-65.
 14. Eyssen I, Beelen A, Dedding C, Cardol M, Dekker J. The reproducibility of the Canadian occupational performance [DOI:10.1191/0269215505cr883oa] [PMID]
 15. Carswell A, McColl MA, Baptiste S, Law M, Polatajko H, Pollock N. The Canadian occupational performance measure: A research and clinical literature review. Canadian Journal of Occupational Therapy. 2004; 71(4):210-22. [DOI:10.1177/000841740407100406] [PMID]
 16. Law M, Darrah J, Pollock N, Rosenbaum P, Russell D, Walter SD, et al. Focus on Function-a randomized controlled trial comparing two rehabilitation interventions for young children with Cerebral Palsy. BMC Pediatrics. 2007; 7:31. [DOI:10.1186/1471-2431-7-31] [PMID] [PMCID]
 17. Dehghan L, Abdolvahab M, Bagheri H, Dalvand H, Faghih Zade S. [Inter rater reliability of Persian version of gross motor function classification system expanded and revised in patients with Cerebral Palsy (Persian)]. Daneshvar Medicine. 2010; 18(91):37-44.
 18. Riahi A, Rassafiani M, Binesh M. [The cross-cultural validation and test-retest and inter-rater reliability of the Persian translation of parent version of the gross motor function classification system for children with Cerebral Palsy (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2013; 13(5):25-30.
 19. Law M, Stewart D. Test retest reliability of the COPM with children. Ontario: Occupational Therapy University School of Rehabilitation; 1996.
 20. Atashi N, Aboutalebi S, Heidari M, Hosseini SA. Reliability of the Persian version of Canadian occupational performance measure for Iranian elderly population. Iranian Rehabilitation Journal. 2010; 8(12):26-30.
 21. Rassafiani M, Sahaf R. Hypertonicity in children with Cerebral Palsy: A new perspective. Iranian Rehabilitation Journal. 2011; 9:66-74.
 22. Soleimani F, Vameghi R, Rassafiani M, Akbar Fahimi N, Nobakht Z. Cerebral Palsy: Motor types, gross motor function and associated disorders. Iranian Rehabilitation Journal. 2011; 9:21-31.
 23. Law M, Baptiste S, Carswell A, McColl MA, Polatajko H, Pollock N. Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Ottawa, Ontario: Canadian Association of Occupational Therapists; 1998.
 24. Brandão MB, Oliveira RH, Mancini MC. Functional priorities reported by parents of children with Cerebral Palsy: Contribution to the pediatric rehabilitation process. Brazilian Journal of Physical Therapy. 2014; 18(6):563-71. [DOI:10.1590/bjpt-rbf.2014.0064] [PMID] [PMCID]
 25. Gimeno H, Gordon A, Tustin K, Lin JP. Functional priorities in daily life for children and young people with dystonic movement disorders and their families. European Journal of Paediatric Neurology. 2013; 17(2):161-8.
 26. Maslow AH. A theory of human motivation. Psychological Review. 1943; 50(4):370-96. [DOI:10.1037/h0054346]
 27. ØstensjØ S, Øien I, Fallang B. Goal-oriented rehabilitation of preschoolers with Cerebral Palsy-a multi-case study of combined use of the Canadian Occupational Performance Measure (COPM) and the Goal Attainment Scaling (GAS). Developmental Neurorehabilitation. 2008; 11(4):252-9. [DOI:10.1080/17518420802525500] [PMID]
 28. Pollock N, Stewart D. Occupational performance needs of school-aged children with physical disabilities in the community. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics. 1998; 18(1):55-68. [DOI:10.1080/J006v18n01_04]
 29. Verkerk GJ, Wolf MJM, Louwers AM, Meester Delver A, Nollet F. The reproducibility and validity of the Canadian Occupational Performance Measure in parents of children with disabilities. Clinical Rehabilitation. 2006; 20(11):980-8. [DOI:10.1177/0269215506070703] [PMID]
 30. Gharebaghy S, Mirbagheri S, Khazaeli Kh. Occupational performance in children aged 6 to 13 Years with Cancer. Function and Disability Journal. 2018; 1(1):44-50
 31. Palisano RJ, Shimmell LJ, Stewart D, Lawless JJ, Rosenbaum PL, Russell DJ. Mobility experiences of adolescents with Cerebral Palsy. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics. 2009; 29(2):133-53. [DOI:10.1080/01942630902784746] [PMID]
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: کاردرمانی
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

فهرست منابع
1. Case-Smith J, O'Brien JC. Occupational therapy for children. Amsterdam: Elsevier Health Sciences; 2013.
2. Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, Goldstein M, Bax M, Damiano D, et al. A report: The definition and classification of Cerebral Palsy April 2006. Developmental Medicine and Child Neurology Supplement. 2007; 109(suppl.109):8-14. [PMID] [PMID]
3. Nobakht Z, Rassafiani M, Rezasoltani P. [Influence of child's disability on encountering environmental barriers to participation of children with Cerebral Palsy (Persian)]. Journal of Rehabilitation Sciences and Research. 2013; 9(2):286-94.
4. Jalili N, Godarzi M, Rassafiani M, Haghgoo H, Dalvand H, Farzi M. [The influenced factors on quality of life of mothers of children with severe Cerebral Palsy: A survey study (Persian)]. Modern Rehabilitation. 2013; 7(3):40-7.
5. Rostam Zadeh O, Amini M, Hasani Mehraban A. [Research paper: Comparison of participation of children with Cerebral Palsy aged 4 to 6 in occupations with normal peers (Persian)]. Journal of Rehabilitation Medicine. 2016; 17(3):192-9. [DOI:10.21859/jrehab-1703192] [DOI:10.21859/jrehab-1703192]
6. Hassani Mehrabanm A, Hasani M, Amini M. The comparison of participation in school-aged Cerebral Palsy children and normal peers: A preliminary study. Iranian Journal of Paediatrics. 2016; 26(3):e5303. [DOI:10.5812/ijp.5303] [DOI:10.5812/ijp.5303]
7. World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability, and Health: Children & Youth Version: ICF-CY. Geneva: World Health Organization; 2007.
8. Michelsen SI, Flachs EM, Uldall P, Eriksen EL, McManus V, Parkes J, et al. Frequency of participation of 8-12-year-old children with Cerebral Palsy: A multi-centre cross-sectional European study. European Journal of Paediatric Neurology. 2009; 13(2):165-77. [DOI:10.1016/j.ejpn.2008.03.005] [PMID] [DOI:10.1016/j.ejpn.2008.03.005]
9. Chiarello LA, Palisano RJ, Maggs JM, Orlin MN, Almasri N, Kang LJ, et al. Family priorities for activity and participation of children and youth with Cerebral Palsy. Physical Therapy. 2010; 90(9):1254-64. [DOI:10.2522/ptj.20090388] [PMID] [DOI:10.2522/ptj.20090388]
10. Committee on Children With Disabilities. Role of the pediatrician in family-centered early intervention services. Pediatrics. 2001; 107(5):1155-7. [DOI:10.1542/peds.107.5.1155] [DOI:10.1542/peds.107.5.1155]
11. Darrah J, Law M, Pollock N. Family-centered functional therapy-a choice for children with motor dysfunction. Infants & Young Children. 2001; 13(4):79-87. [DOI:10.1097/00001163-200113040-00014] [DOI:10.1097/00001163-200113040-00014]
12. Lammi BM, Law M. The effects of family-centred functional therapy on the occupational performance of children with Cerebral Palsy. Canadian Journal of Occupational Therapy. 2003; 70(5):285-97. [DOI:10.1177/000841740307000505] [PMID] [DOI:10.1177/000841740307000505]
13. Mohamadi F, Sourtiji H, Hosseini MS. [A new approach in rehabilitation of children with Cerebral Palsy (Persian)]. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2012; 7(5):758-65.
14. Eyssen I, Beelen A, Dedding C, Cardol M, Dekker J. The reproducibility of the Canadian occupational performance [DOI:10.1191/0269215505cr883oa] [PMID] [DOI:10.1191/0269215505cr883oa]
15. Carswell A, McColl MA, Baptiste S, Law M, Polatajko H, Pollock N. The Canadian occupational performance measure: A research and clinical literature review. Canadian Journal of Occupational Therapy. 2004; 71(4):210-22. [DOI:10.1177/000841740407100406] [PMID] [DOI:10.1177/000841740407100406]
16. Law M, Darrah J, Pollock N, Rosenbaum P, Russell D, Walter SD, et al. Focus on Function-a randomized controlled trial comparing two rehabilitation interventions for young children with Cerebral Palsy. BMC Pediatrics. 2007; 7:31. [DOI:10.1186/1471-2431-7-31] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1186/1471-2431-7-31]
17. Dehghan L, Abdolvahab M, Bagheri H, Dalvand H, Faghih Zade S. [Inter rater reliability of Persian version of gross motor function classification system expanded and revised in patients with Cerebral Palsy (Persian)]. Daneshvar Medicine. 2010; 18(91):37-44.
18. Riahi A, Rassafiani M, Binesh M. [The cross-cultural validation and test-retest and inter-rater reliability of the Persian translation of parent version of the gross motor function classification system for children with Cerebral Palsy (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2013; 13(5):25-30.
19. Law M, Stewart D. Test retest reliability of the COPM with children. Ontario: Occupational Therapy University School of Rehabilitation; 1996.
20. Atashi N, Aboutalebi S, Heidari M, Hosseini SA. Reliability of the Persian version of Canadian occupational performance measure for Iranian elderly population. Iranian Rehabilitation Journal. 2010; 8(12):26-30.
21. Rassafiani M, Sahaf R. Hypertonicity in children with Cerebral Palsy: A new perspective. Iranian Rehabilitation Journal. 2011; 9:66-74.
22. Soleimani F, Vameghi R, Rassafiani M, Akbar Fahimi N, Nobakht Z. Cerebral Palsy: Motor types, gross motor function and associated disorders. Iranian Rehabilitation Journal. 2011; 9:21-31.
23. Law M, Baptiste S, Carswell A, McColl MA, Polatajko H, Pollock N. Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Ottawa, Ontario: Canadian Association of Occupational Therapists; 1998.
24. Brandão MB, Oliveira RH, Mancini MC. Functional priorities reported by parents of children with Cerebral Palsy: Contribution to the pediatric rehabilitation process. Brazilian Journal of Physical Therapy. 2014; 18(6):563-71. [DOI:10.1590/bjpt-rbf.2014.0064] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1590/bjpt-rbf.2014.0064]
25. Gimeno H, Gordon A, Tustin K, Lin JP. Functional priorities in daily life for children and young people with dystonic movement disorders and their families. European Journal of Paediatric Neurology. 2013; 17(2):161-8. [DOI:10.1016/j.ejpn.2012.07.007] [PMID]
26. Maslow AH. A theory of human motivation. Psychological Review. 1943; 50(4):370-96. [DOI:10.1037/h0054346] [DOI:10.1037/h0054346]
27. ØstensjØ S, Øien I, Fallang B. Goal-oriented rehabilitation of preschoolers with Cerebral Palsy-a multi-case study of combined use of the Canadian Occupational Performance Measure (COPM) and the Goal Attainment Scaling (GAS). Developmental Neurorehabilitation. 2008; 11(4):252-9. [DOI:10.1080/17518420802525500] [PMID] [DOI:10.1080/17518420802525500]
28. Pollock N, Stewart D. Occupational performance needs of school-aged children with physical disabilities in the community. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics. 1998; 18(1):55-68. [DOI:10.1080/J006v18n01_04] [DOI:10.1080/J006v18n01_04]
29. Verkerk GJ, Wolf MJM, Louwers AM, Meester Delver A, Nollet F. The reproducibility and validity of the Canadian Occupational Performance Measure in parents of children with disabilities. Clinical Rehabilitation. 2006; 20(11):980-8. [DOI:10.1177/0269215506070703] [PMID] [DOI:10.1177/0269215506070703]
30. Gharebaghy S, Mirbagheri S, Khazaeli Kh. Occupational performance in children aged 6 to 13 Years with Cancer. Function and Disability Journal. 2018; 1(1):44-50 [DOI:10.30699/fdisj.01.1.49]
31. Palisano RJ, Shimmell LJ, Stewart D, Lawless JJ, Rosenbaum PL, Russell DJ. Mobility experiences of adolescents with Cerebral Palsy. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics. 2009; 29(2):133-53. [DOI:10.1080/01942630902784746] [PMID] [DOI:10.1080/01942630902784746]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Archives of Rehabilitation

Designed & Developed by : Yektaweb