دوره 19، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   دوره، شماره، فصل و سال، شماره مسلسل | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران.
2- دکتر گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران. ، nouri.uswr@gmail.com
3- گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران.
چکیده:   (190 مشاهده)
هدف بررسی عملکرد کارکردی بِی‌اِریا - ارزیابی مبتنی بر تکلیف آزمون استانداردی است که ویلیام و بلومر آن را در سال 1987 به منظور ارزیابی عملکرد کارکردی طراحی کردند. این آزمون از پنج تکلیف (دسته‌بندی صدف‌ها، پول و بازاریابی، طراحی خانه، طراحی بلوک، طراحی شخص در حال فعالیت)، 12 متغیر (حافظه برای آموزش‌های نوشتاری و بیانی، سازماندهی زمان و مواد، محدوده توجه، شواهدی از اختلال فکر، توانایی مهارت انتزاعی، تکمیل تکلیف، میزان خطا، کارایی، انگیزش و انطباق، تحمل سرخوردگی، اعتماد به نفس، عاطفه عمومی و احساسات رفتاری)، و سه جزء (اجزای شناختی، عاطفی و عملکردی) تشکیل شده است. این مطالعه به منظور ترجمه آزمون عملکرد کارکردی بِی‌اِریا - ارزیابی مبتنی بر تکلیف به زبان فارسی و ارزیابی روایی ظاهری، محتوایی و همسانی درونی در بیماران با اختلالات شدید روان‌پزشکی انجام شده است. 
روش بررسی این مطالعه از نوع روش‌شناسی و غیرتجربی است. جامعه آن شامل بیماران بزرگ‌سال مبتلا به اختلالات شدید روان‌پزشکی مطابق با نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی در شهر تهران در سال 1396 بود. در این مطالعه از پرسش‌نامه اطلاعات جمعیت‌شناختی و آزمون عملکرد کارکردی بِی‌اِریا استفاده شد. در این پژوهش نمونه‌گیری به صورت در دسترس روی بیمارانی انجام شد که در بیمارستان رازی بستری بودند. به منظور تهیه نسخه فارسی، ابتدا مطابق با روش بین‌المللی ارزیابی کیفیت زندگی، ترجمه آزمون عملکرد کارکردی بِی‌اِریا - ارزیابی مبتنی بر تکلیف طی این مراحل انجام شد: ترجمه نسخه اصلی به فارسی، بررسی ترجمه توسط اساتید و متخصصان، سنجش کیفیت ترجمه، ترجمه نسخه فارسی به انگلیسی، و مقایسه نسخه انگلیسی به‌دست‌آمده با نسخه اصلی. نسخه فارسی به منظور بررسی روایی محتوا از نظر سادگی، مرتبط بودن، وضوح و ضرورت در اختیار پنج متخصص قرار گرفت. روایی ظاهری آزمون به منظور یافتن دشواری در درک عبارات و کلمات، تناسب و ارتباط مطلوب آیتم‌ها، احتمال وجود ابهام و برداشت‌های نارسا از عبارات و یا وجود نارسایی در معانی کلمات در سه فرد بیمار و دو فرد سالم اجرا شد. پس از تأیید، نسخه فارسی آزمون روی 55 نفر از بیماران با اختلالات شدید روان‌پزشکی اجرا شد که معیارهای ورود را داشتند. معیارهای ورود این مطالعه شامل این موارد بود: ابتلا به اختلالات روان‌پزشکی بر اساس نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی و درج در پرونده پزشکی توسط متخصص روان‌پزشکی، داشتن سن بالای 18 سال، تکمیل فرم رضایت آگاهانه برای ورود به مطالعه، توانایی خواندن و نوشتن، نداشتن اختلال همزمان (مانند، عقب‌ماندگی ذهنی، سوء مصرف مواد)، نداشتن محدودیت فیزیکی تأثیرگذار بر انجام تکالیف مشخص‌شده، و نداشتن نقص بینایی یا شنوایی شدید. به منظور بررسی همسانی درونی با توجه به چهارگزینه‌ای بودن آزمون، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. با استفاده از نسخه 16 نرم‌افزار SPSS داده‌ها تجزیه‌وتحلیل شدند. 
یافته‌ها نظرات متخصصان درباره کیفیت ترجمه و جایگزینی واژه‌ها در مراحل ترجمه آزمون با توجه به مراحل روش بین‌المللی ارزیابی کیفیت زندگی اعمال شد. روایی ظاهری آزمون با توجه به نظر متخصصان و اجرای آن در افراد سالم و بیمار نشان داد که از نظر زبان مشترک، وضوح و اجرای آن کیفیت مناسبی دارد. روایی محتوایی آزمون با توجه به نظر پنج متخصص در زمینه سلامت روان انجام شد و مقدار شاخص نسبی روایی محتوایی و مقدار شاخص روایی محتوایی به‌دست‌آمده برای همه حوزه‌ها 1 بود. حداقل مقدار قابل قبول برای روایی محتوا با توجه به شاخص‌های روایی محتوایی و شاخص نسبی روایی محتوا به ترتیب 0.80 و 0.99 است که نشان‌دهنده مورد تأیید بودن روایی محتوا و تأثیر نگذاشتن فرهنگ بر متغیرها، تکالیف و اجزای آزمون عملکرد کارکردی بِی‌اِریا - ارزیابی مبتنی بر تکلیف است. نتایج ضریب آلفای کرونباخ برای همه حوزه‌های مربوط به دوازده متغیر کارکردی، اجزا و پنج تکلیف آزمون به جز متغیر کارایی بالای 0.7 (حداقل مقدار قابل قبول) بود که نشان‌دهنده پایایی درونی خوب این آزمون است. 
نتیجه‌گیری با توجه به نظر متخصصان نسبت به اینکه نسخه فارسی آزمون عملکرد کارکردی بِی‌اِریا - ارزیابی مبتنی بر تکلیف، ترجمه مناسب و سطح قابل قبولی از نظر روایی ظاهری، روایی محتوا و همسانی درونی دارد، استفاده از آن برای ارزیابی عملکرد کارکردی در بیماران با اختلالات شدید روان‌پزشکی توصیه می‌شود.
متن کامل [PDF 1611 kb]   (76 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (13 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: کاردرمانی
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱