دوره 19، شماره 1 - ( بهار 1397 )                   دوره، شماره، فصل و سال، شماره مسلسل | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی اصفهان، اصفهان، ایران.
2- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، تبریز، ایران.
3- گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی اصفهان، اصفهان، ایران.
4- گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
5- مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. ، baharlooh@gmail.com
چکیده:   (1981 مشاهده)

هدف سکته مغزی از مهم‌ترین دلایل ناتوانی به شمار می‌رود. از بین عوارض سکته مغزی، ترس از زمین‌خوردن اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند کیفیت زندگی را در فرد مبتلا کاهش دهد. ترس از زمین‌خوردن مفهومی مستقل از زمین‌خوردن است و در افرادی که زمین نخورده‌اند نیز دیده می‌شود. اهمیت این مورد بدان سبب است که منجر به اختلالات جسمی و روانی می‌شود و کیفیت زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به صورت بالقوه، ترس از زمین‌خوردن نه‌تنها می‌تواند کیفیت زندگی را در فرد مبتلا کاهش دهد، بلکه به طور غیرمستقیم بر اطرافیان نیز اثر می‌گذارد. مطالعات محدودی درباره ترس از زمین‌خوردن پس از سکته مغزی وجود دارد، ولی با توجه به تأثیرات گسترده‌ای که ترس از زمین‌خوردن روی کیفیت زندگی فرد دارد، به نظر می‌رسد مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است. این مطالعات علاوه بر ارائه راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از زمین‌خوردن، به شناخت افراد در معرض خطر هم می‌پردازند. مطالعات قبلی در این زمینه بیشتر فاز حاد و تحت حاد بیماری را بررسی کرده‌اند، ولی بررسی فاز مزمن هنوز انجام نشده است. پژوهش‌های پیشین بیشتر ارتباط بین ترس از زمین‌خوردن را با ویژگی‌های دموگرافیک اندازه‌گیری کرده‌اند، ولی ارتباط بین ترس از زمین‌خوردن در بیماران مبتلا به سکته مغزی مزمن با تعداد دفعات زمین‌خوردن، آزمون‌های عملکردی تعادلی و نمرات خرده‌مقیاس‌های پرسش‌نامه ۳۶ سؤالی کیفیت زندگی بررسی نشده است. هدف این مطالعه بررسی ارتباط ترس از زمین‌خوردن با تعداد دفعات زمین‌خوردن، تعادل و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته مغزی مزمن است.
روش بررسی در این مطالعه ۴۴ بیمار حضور داشتند که از میان آن‌ها ۲۰ نفر مرد بودند. شرکت‌کنندگان به صورت غیر احتمالی ساده از بین مراجعه‌کنندگان به کلینیک‌های توانبخشی انتخاب شدند. معیارهای ورود به مطالعه شامل گذشت ۶ ماه از سکته مغزی، یک طرفه بودن علائم، توانایی راه رفتن مستقل بود. معیارهای خروج شامل ابتلا به بیماری‌های متابولیک و روماتیسمی، دفورمیتی اندام تحتانی، مشکلات شناختی و بینایی اصلاح‌نشده بود. پس از بررسی معیارهای ورود و خروج، فرم اطلاعات زمینه‌ای شامل سن، جنس، قد، وزن، بیماری‌های زمینه‌ای، میزان تحصیلات، مدت‌زمان ابتلا، سمت مبتلا، غالب یا مغلوب بودن سمت مبتلا و تعداد دفعات زمین‌خوردن در یک سال گذشته تکمیل شد. در این پژوهش علاوه بر اطلاعات زمینه‌ای، میزان ترس از زمین‌خوردن با استفاده از نسخه فارسی مقیاس کارآمدی افتادن - فرم بین المللی و کیفیت زندگی با استفاده نسخه فارسی پرسش‌نامه ۳۶ سؤالی کیفیت زندگی اندازه‌گیری شد. برای ارزیابی تعادل نیز از آزمون رسیدن عملکردی و آزمون بلندشدن و رفتن زمان‌دار استفاده شد. با توجه به اینکه داده‌ها از الگوی توزیع طبیعی پیروی نمی‌کرد، برای سنجش ارتباط بین متغیرها از آزمون اسپیرمن استفاده شد.
یافته‌ها آزمون پیرسون نشان داد بین نمره پرسش‌نامه مقیاس کارآمدی افتادن - فرم بین‌المللی با نمرات آزمون‌های تعادلی بلندشدن و رفتن زمان‌دار (r=۰/۴۸، P=۰/۰۱) و آزمون رسیدن عملکردی (r=۰/۴۰ ،P=۰/۰۲) و همچنین خرده‌مقیاس‌های عملکرد جسمی (r=۰/۴۸ ،P<۰/۰۱)، محدودیت فعالیت جسمانی (r=-۰/۵۰، P<۰/۰۱) و بُعد جسمی ( P<۰/۰۱،r=-۰/۵۳) پرسش‌نامه ۳۶ سؤالی کیفیت زندگی ارتباط معنادار وجود دارد، ولی چنین ارتباطی برای تعداد دفعات زمین‌خوردن (r=-۰/۴۰ ،P=۰/۰۲)، و خرده‌مقیاس‌های درد (r=-۰/۰۶ ، P=۰/۷۳)، سلامت عمومی (r=-۰/۲۱، P=۰/۲۴)، انگیزه (r=-۰/۲۹، P=۰/۱۰)، عملکرد اجتماعی (r=-۰/۱۶ ،P=۰/۳۸)، محدودیت فعالیت اجتماعی (r=-۰/۱۳ ،P=۰/۲۴) و بُعد روانی (r=-۰/۱۵ ،P=۰/۳۹) مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد در افراد مبتلا به سکته مغزی مزمن، مشکلات تعادلی بُعد جسمانی کیفیت زندگی با ترس از زمین‌خوردن ارتباط دارد، ولی سابقه زمین‌خوردن با ترس از زمین‌خوردن ارتباطی ندارد.

متن کامل [PDF 2018 kb]   (1065 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1314 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: فیزیوتراپی
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

فهرست منابع
1. Goldstein LB, Adams R, Alberts MJ, Appel LJ, Brass LM, Bushnell CD, et al. Primary prevention of ischemic stroke. Stroke. 2006; 37(6):1583–633. doi: 10.1161/01.str.0000223048.70103.f1 [DOI:10.1161/01.STR.0000223048.70103.F1]
2. Jorgensen L, Engstad T, Jacobsen BK. Higher incidence of falls in long-term stroke survivors than in population controls: depressive symptoms predict falls after stroke. Stroke. 2002; 33(2):542–7. doi: 10.1161/hs0202.102375 [DOI:10.1161/hs0202.102375]
3. Schmid AA, Acuff M, Doster K, Gwaltney-Duiser A, Whitaker A, Damush T, et al. Poststroke fear of falling in the hospital setting. Topics in Stroke Rehabilitation. 2009; 16(5):357–66. doi: 10.1310/tsr1605-357 [DOI:10.1310/tsr1605-357]
4. Scheffer AC, Schuurmans MJ, van Dijk N, van der Hooft T, de Rooij SE. Fear of falling: Measurement strategy, prevalence, risk factors and consequences among older persons. Age and Ageing. 2008; 37(1):19–24. doi: 10.1093/ageing/afm169 [DOI:10.1093/ageing/afm169]
5. Tinetti ME, Powell L. 4 Fear of falling and low self-efficacy: A cause of dependence in elderly persons. Journal of Gerontology. 1993; 48(Special):35–8. doi: 10.1093/geronj/48.special_issue.35 [DOI:10.1093/geronj/48.Special_Issue.35]
6. Vellas B, Cayla F, Bocquet H, De Pemille F, Albarede JL. Prospective study of restriction of acitivty in old people after falls. Age and Ageing. 1987; 16(3):189–93. doi: 10.1093/ageing/16.3.189 [DOI:10.1093/ageing/16.3.189]
7. Legters K. Fear of falling. Physical Therapy. 2002; 82(3):264-72. PMID: 11869155 [PMID]
8. Howland J, Lachman ME, Peterson EW, Cote J, Kasten L, Jette A. Covariates of fear of falling and associated activity curtailment. The Gerontologist. 1998; 38(5):549–55. doi: 10.1093/geront/38.5.549 [DOI:10.1093/geront/38.5.549]
9. Chou KL, Yeung FKC, Wong ECH. Fear of falling and depressive symptoms in Chinese elderly living in nursing homes: Fall efficacy and activity level as mediator or moderator. Aging & Mental Health. 2005; 9(3):255–61. doi: 10.1080/13607860500114035 [DOI:10.1080/13607860500114035]
10. Delbaere K, Crombez G, van Haastregt JCM, Vlaeyen JWS. Falls and catastrophic thoughts about falls predict mobility restriction in community-dwelling older people: A structural equation modelling approach. Aging & Mental Health. 2009; 13(4):587–92. doi: 10.1080/13607860902774444 [DOI:10.1080/13607860902774444]
11. SchmidAA, Rittman M. Fear of falling: An emerging issue after stroke. Topics in Stroke Rehabilitation.2007; 14(5):46-55. doi: 10.1310/tsr1405-46 [DOI:10.1310/tsr1405-46]
12. Tinetti ME, Speechley M, Ginter SF. Risk factors for falls among elderly persons living in the community. New England Journal of Medicine. 1988; 319(26):1701–7. doi: 10.1056/nejm198812293192604 [DOI:10.1056/NEJM198812293192604]
13. Vellas BJ, Wayne SJ, Romero LJ, Baumgartner RN, Garry PJ. Fear of falling and restriction of mobility in elderly fallers. Age and Ageing. 1997; 26(3):189–93. doi: 10.1093/ageing/26.3.189 [DOI:10.1093/ageing/26.3.189]
14. Friedman SM, Munoz B, West SK, Rubin GS, Fried LP. Falls and fear of falling: which comes first? a longitudinal prediction model suggests strategies for primary and secondary prevention. Journal of the American Geriatrics Society. 2002; 50(8):1329–35. doi: 10.1046/j.1532-5415.2002.50352.x [DOI:10.1046/j.1532-5415.2002.50352.x]
15. Murphy SL, Williams CS, Gill TM. Characteristics associated with fear of falling and activity restriction in community-living older persons. Journal of the American Geriatrics Society. 2002; 50(3):516–20. doi: 10.1046/j.1532-5415.2002.50119.x [DOI:10.1046/j.1532-5415.2002.50119.x]
16. Murphy SL, Dubin JA, Gill TM. The development of fear of falling among community-living older women: predisposing factors and subsequent fall events. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 2003; 58(10):M943–7. doi: 10.1093/gerona/58.10.m943 [DOI:10.1093/gerona/58.10.M943]
17. Kressig RW, Wolf SL, Sattin RW, O'Grady M, Greenspan A, Curns A, et al. Associations ofdemographic, functional, and behavioral characteristics with activity-related fear of falling among older adults transitioning to frailty. Journal of the American Geriatrics Society. 2001; 49(11):1456–62. doi: 10.1046/j.1532-5415.2001.4911237.x [DOI:10.1046/j.1532-5415.2001.4911237.x]
18. Arfken CL, Lach HW, Birge SJ, Miller JP. The prevalence and correlates of fear of falling in elderly persons living in the community. American Journal of Public Health. 1994; 84(4):565–70. doi: 10.2105/ajph.84.4.565 [DOI:10.2105/AJPH.84.4.565]
19. Lachman ME, Howland J, Tennstedt S, Jette A, Assmann S, Peterson EW. Fear of falling and activity restriction: The Survey of Activities and Fear of falling in the Elderly (SAFE). The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. 1998; 53B(1):P43–50. doi: 10.1093/geronb/53b.1.p43 [DOI:10.1093/geronb/53B.1.P43]
20. Perez Jara J, Walker D, Heslop P, Robinson S. Measuring fear of falling and its effect on quality of life and activity. Reviews in Clinical Gerontology. 2010; 20(04):277–87. doi: 10.1017/s0959259810000237 [DOI:10.1017/S0959259810000237]
21. Belgen B, Beninato M, Sullivan PE, Narielwalla K. The association of balance capacity and falls self-efficacy with history of falling in community-dwelling people with chronic stroke. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2006; 87(4):554–61. doi: 10.1016/j.apmr.2005.12.027 [DOI:10.1016/j.apmr.2005.12.027]
22. Schmid AA, Van Puymbroeck M, Knies K, Spangler-Morris C, Watts K, Damush T, et al. Fear of falling among people who have sustained a stroke: a 6-month longitudinal pilot study. American Journal of Occupational Therapy. 2011; 65(2):125–32. doi: 10.5014/ajot.2011.000737 [DOI:10.5014/ajot.2011.000737]
23. Kim EJ, Kim DY, Kim WH, Lee KL, Yoon YH, Park JM, et al. Fear of falling in subacute hemiplegic stroke patients: associating factors and correlations with quality of life. Annals of Rehabilitation Medicine. 2012; 36(6):797. doi: 10.5535/arm.2012.36.6.797 [DOI:10.5535/arm.2012.36.6.797]
24. Simpson LA, Miller WC, Eng JJ. Effect of stroke on fall rate, location and predictors: a prospective comparison of older adults with and without stroke. PLoS ONE. 2011; 6(4):e19431. doi: 10.1371/journal.pone.0019431 [DOI:10.1371/journal.pone.0019431]
25. Baharlouei H, Salavati M, Akhbari B, Mosallanezhad Z, Mazaheri M, Negahban H. Cross-cultural validation of the Falls Efficacy Scale International (FES-I) using self-report and interview-based questionnaires among Persian-speaking elderly adults. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2013; 57(3):339–44. doi: 10.1016/j.archger.2013.06.005 [DOI:10.1016/j.archger.2013.06.005]
26. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The Short Form health survey (SF-36): Translation and validation study of the Iranian version. Quality of Life Research. 2005; 14(3):875–82. doi: 10.1007/s11136-004-1014-5 [DOI:10.1007/s11136-004-1014-5]
27. Duncan PW, Weiner DK, Chandler J, Studenski S. Functional reach: A new clinical measure of balance. Journal of Gerontology. 1990; 45(6):M192–M197. doi: 10.1093/geronj/45.6.m192 [DOI:10.1093/geronj/45.6.M192]
28. Shumway Cook A, Brauer S, Woollacott M. Predicting the probability for falls in community-dwelling older adults using the Timed Up & Go Test. Physical Therapy. 2000; 80(9):896-903. PMID: 10960937 [PMID]
29. Baharlouei H, Salavati M, Akhbari B, Mosallanezhad Z, Mazaheri M, Negahban H. Cross-cultural validation of the Falls Efficacy Scale International (FES-I) using self-report and interview-based questionnaires among Persian-speaking elderly adults. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2013; 57(3):339–44. doi: 10.1016/j.archger.2013.06.005 [DOI:10.1016/j.archger.2013.06.005]
30. Perlmutter S, Lin F, Makhsous M. Quantitative analysis of static sitting posture in chronic stroke. Gait & Posture. 2010; 32(1):53–6. doi: 10.1016/j.gaitpost.2010.03.005 [DOI:10.1016/j.gaitpost.2010.03.005]
31. Corbett A, Shah S. Body scheme disorders following stroke and assessment in occupational therapy. British Journal of Occupational Therapy. 1996; 59(7):325–9. doi: 10.1177/030802269605900709 [DOI:10.1177/030802269605900709]
32. Dipietro L, Krebs HI, Fasoli SE, Volpe BT, Stein J, Bever C, et al. Changing motor synergies in chronic stroke. Journal of Neurophysiology. 2007; 98(2):757–68. doi: 10.1152/jn.01295.2006 [DOI:10.1152/jn.01295.2006]
33. Abdollahi I, Joghataei MT, Salavati M, Ebrahimi E, A'shayeri H. Explicit learning of a perceptual-motor skill after stroke by using affected hand. Journal of Rehabilitation. 2007; 8(2):24-30.
34. Tyson SF, Hanley M, Chillala J, Selley A, Tallis RC. Balance disability after stroke. Physical Therapy. 2006; 86(1):30–8. doi: 10.1093/ptj/86.1.30 [DOI:10.1093/ptj/86.1.30]
35. Mackintosh SF, Hill KD, Dodd KJ, Goldie PA, Culham EG. Balance score and a history of falls in hospital predict recurrent falls in the 6 months following stroke rehabilitation. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2006; 87(12):1583–9. doi: 10.1016/j.apmr.2006.09.004 [DOI:10.1016/j.apmr.2006.09.004]
36. Schmid AA, Arnold SE, Jones VA, Jane Ritter M, Sapp SA, Van Puymbroeck M. Fear of falling in people with chronic stroke. American Journal of Occupational Therapy. 2015; 69(3):6903350020p1. doi: 10.5014/ajot.2015.016253 [DOI:10.5014/ajot.2015.016253]
37. Blennerhassett JM, Dite W, Ramage ER, Richmond ME. Changes in balance and walking from stroke rehabilitation to the community: a follow-up observational study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2012; 93(10):1782–7. doi: 10.1016/j.apmr.2012.04.005 [DOI:10.1016/j.apmr.2012.04.005]
38. Andersson ÅG, Kamwendo K, Appelros P. Fear of falling in stroke patients: Relationship with previous falls and functional characteristics. International Journal of Rehabilitation Research. 2008; 31(3):261–4. doi: 10.1097/mrr.0b013e3282fba390 [DOI:10.1097/MRR.0b013e3282fba390]
39. Schmid AA, Van Puymbroeck M, Knies K, Spangler Morris C, Watts K, Damush T, et al. Fear of falling among people who have sustained a stroke: a 6-month longitudinal pilot study. American Journal of Occupational Therapy. 2011; 65(2):125–32. doi: 10.5014/ajot.2011.000737 [DOI:10.5014/ajot.2011.000737]
40. El Khoury F, Cassou B, Latouche A, Aegerter P, Charles M-A, Dargent Molina P. Effectiveness of two year balance training programme on prevention of fall induced injuries in at risk women aged 75-85 living in community: Ossébo randomised controlled trial. BMJ. 2015; h3830. doi: 10.1136/bmj.h3830 [DOI:10.1136/bmj.h3830]
41. Trombetti A, Reid KF, Hars M, Herrmann FR, Pasha E, Phillips EM, et al. Age-associated declines in muscle mass, strength, power, and physical performance: Impact on fear of falling and quality of life. Osteoporosis International. 2015; 27(2):463–71. doi: 10.1007/s00198-015-3236-5 [DOI:10.1007/s00198-015-3236-5]
42. Cumming RG, Salkeld G, Thomas M, Szonyi G. Prospective study of the impact of fear of falling on activities of daily living, sf-36 scores, and nursing home admission. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 2000; 55(5):M299–M305. doi: 10.1093/gerona/55.5.m299 [DOI:10.1093/gerona/55.5.M299]
43. Howland J, Peterson EW, Levin WC, Fried L, Pordon D, Bak S. Fear of falling among the community-dwelling elderly. Journal of Aging and Healt. 1993; 5(2):229–43. doi: 10.1177/089826439300500205 [DOI:10.1177/089826439300500205]
44. Myers AM, Powell LE, Maki BE, Holliday PJ, Brawley LR, Sherk W. Psychological indicators of balance confidence: Relationship to actual and perceived abilities. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 1996; 51A(1):M37–43. doi: 10.1093/gerona/51a.1.m37 [DOI:10.1093/gerona/51A.1.M37]
45. Landers MR, Oscar S, Sasaoka J, Vaughn K. Balance confidence and fear of falling avoidance behavior are most predictive of falling in older adults: prospective analysis. Physical Therapy. 2015; 96(4):433–42. doi: 10.2522/ptj.20150184 [DOI:10.2522/ptj.20150184]